Waarmee kunnen wij u helpen?

  Vanessa Liem

  Advocaat, Partner

  Vanessa is werkzaam op het gebied van interne onderzoeken en sanctierecht en richt zich hierbij op handhaving, financieel economisch strafrecht en compliance. 

  Scherp. Gedreven. Toegewijd.

  Vanessa heeft veel ervaring met (internationale) interne onderzoeken en handhaving door verschillende toezichthouders. Zij staat de onderneming haar bestuurders bij op inhoudelijk en strategisch niveau en werkt nauw samen met de verschillende disciplines binnen kantoor. Het voorkomen van (strafrechtelijke) handhaving en de begeleiding bij te nemen maatregelen (remediation) behoren tot haar aandachtsgebied. Zij adviseert over compliance, gedragscodes, interne procedures en meldregelingen. Gedreven door persoonlijke ervaring richt zij zich ook op de zorg- en onderwijssector en op het (semi) publieke domein. Zij houdt zich ook bezig met integriteits en (medisch) ethische kwesties.

  Vanessa is actief in de zorg en heeft verschillende nevenfuncties. Zij is onder andere oprichter van de Stichting 2CU en lid van de onafhankelijke werkgroep Wij Zien je Wel (in opdracht van het ministerie van VWS). Daarnaast maakt zij deel uit van de redactie van het Tijdschrift Bijzonder Strafrecht & Handhaving. 

  Sanctierecht Business conduct Onderzoeken FinTech Vanessa Liem Van Doorne,Sanctierecht,Counsel Vanessa is werkzaam op het gebied van interne onderzoeken en sanctierecht en richt zich hierbij op handhaving, financieel economisch strafrecht en compliance.