Waarmee kunnen wij u helpen?

  Marktsegment

  Pensioenuitvoering

  De pensioenwereld maakt woelige tijden door, maar dat zal niet snel veranderen. Van Doorne is de partner van pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties bij complexe pensioenvraagstukken.

  Nieuw pensioencontract

  De dekkingsgraden stijgen, maar staan nog steeds onder druk. De rente blijft immers laag. Markt en publieke opinie volgen de governance en resultaten van de sector nauwgezet. Datzelfde geldt voor DNB. Het zal de komende jaren niet anders zijn. Zeker nu een nieuw pensioencontract ('2020') deze kabinetsperiode lijkt te komen.

  Complex pensioenvraagstuk

  Pensioenvraagstukken zijn complex. Aansprakelijkheid van bestuurders is inmiddels ook in pensioenland een relevante vraag geworden. Meer dan ooit is het van belang om heldere afspraken te maken, tot scherpe formuleringen te komen en verantwoordelijkheden duidelijk te verdelen. Wij kijken niet alleen naar het pensioenrecht, maar naar alle voor de pensioensector relevante rechtsgebieden. Dat leidt tot een scherpe blik. Onze jarenlange ervaring en brede juridische expertise zorgen ervoor dat wij weten wat er exact speelt in de sector.

  Brede expertise

  Wij werken met name voor pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties, maar ook tot onze clienten behoren ook verzekeraars, vermogensbeheerders en verzekeringsadviseurs. Of het nu gaat om transacties (zoals collectieve waardeoverdrachten en liquidatietrajecten, fusie en splitsing van pensioenuitvoerders, uitvoeringsovereenkomsten en uitbesteding) of geschillen (denk aan procedures over de uitleg van uitvoerings- overeenkomsten, de verantwoordelijkheidsverdeling tussen fondsen en sociale partners, geschillen met de toezichthouders DNB en AFM): wij hebben de ervaring en de kennis gebundeld in ons team. Pragmatisme staat hierbij voorop om samen tot het beste resultaat te komen.

  Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Friso Foppes en Albert van Marwijk Kooy.

  Aanbevelingen

  "Well-regarded national practice recently active in corporate governance and remuneration mandates. Also noted for expertise in restructurings, collective dismissals and negotiations with works councils and unions. A good choice for pension-related instructions." - Chambers Europe 2016, Employment