Waarmee kunnen wij u helpen?

    Marktsegment

    Openbare orde

    Ons team heeft een bijzondere expertise op het gebied van het openbare-orderecht en de Wet openbare manifestaties. Wij publiceren, adviseren, procederen en doceren hierover. Zie bijvoorbeeld het advies ‘Perspectieven op het burgemeestersambt’ van Jan van der Grinten aan de minister van BZK, dat deze per brief aan de Tweede Kamer heeft gezonden, de vele kronieken openbare-orderecht in de Gemeentestem en de jaarlijkse bijdrage aan de juridische tweedaagse van de VNG met actualiteiten op openbare-ordeterrein. Burgemeesters vinden in ons team de perfecte adviseur en sparringpartner voor complexe of politiek gevoelige openbare-ordevraagstukken.