Koen Notenboom
Advocaat | Senior Associate

Koen brengt rust en creatieve oplossingen in complexe conflictsituaties waarmee ondernemingen zich geconfronteerd zien. Niet zelden zijn dit situaties die een belangrijk keerpunt in het bestaan van de onderneming betekenen. Koen weet feilloos te navigeren tussen de verschillende (conflicterende) stakeholdersbelangen en deze op waarde te schatten. De maatschappelijke aspecten van zijn werk zal Koen niet uit het oog verliezen; hij vindt het zijn verantwoordelijkheid in zijn werk altijd te streven naar een positieve impact op de samenleving als geheel.

In zijn aanpak is hij resultaatsgericht. De juiste (proces)strategie wordt uiteraard in samenspraak met de cliënt bepaald, waarbij het voeren van een juridische procedure nooit een doel op zich zal zijn, maar een middel om resultaat voor de cliënt te bereiken. Sinds het afronden van een economische studie (2023) is Koen nog beter in staat om de juridische vertaalslag te maken naar de economische realiteit van zijn cliënten.