Geschillen
Van Doorne weet dat rechtszaken een grote impact kunnen hebben op uw organisatie. Concurrentiepositie, strategie en missie worden veelal geraakt. Al decennialang is Van Doorne het leidende kantoor dat u doordacht, effectief en tijdig procesadvies en -bijstand biedt. Wij richten ons altijd naar de doelstellingen van onze cliënten. Van Doorne staat met 90+ litigators voor uw belangen, juist in die gevallen waar het er echt om gaat.

Erkende teams en uitgebreide ervaring met alle vormen van geschilbeslechting

Van Doorne kan een beroep doen op de grootste groep gespecialiseerde procesadvocaten in Nederland. Onze belofte is dat wij het geschil effectief en efficiënt oplossen. Wij hebben ervaring met alle soorten kwesties, waaronder complexe commerciële claims, fraude, geschillen over zeggenschap, joint ventures en overnames, financal litigation, faillissements- en herstructureringskwesties, aansprakelijkheidsclaims en class actions.

Onze ervaring strekt zich uit over verschillende sectoren, waaronder het bankwezen en verzekeraars, investeringsfondsen, de energie,- vastgoed,- en bouwsector, de gezondheidszorg en pensioensector, de productie- en retail-, technologie-  en publieke sector. Ons arbitrage team heeft ervaring met alle gangbare Nederlandse en internationale arbitragereglementen. Daar waar nodig schakelen we met externe experts en werken we nauw samen met buitenlandse kantoren uit ons netwerk.

Onze langdurige relatie met cliënten weerspiegelt onze relationele aanpak, ons doorzettingsvermogen en wens om succes samen te vieren.