Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Verbod om Nike-producten via platforms (zoals Amazon) te verkopen is volgens Nederlandse rechter gerechtvaardigd

  Nike had de overeenkomst met een van haar distributeurs, het Italiaanse Action Sport, ontbonden omdat deze zich niet hield aan de Selective Retailer Distribution Policy van Nike. Terecht, zo oordeelde de rechtbank Amsterdam. Onder verwijzing naar de conclusie van advocaat-generaal Wahl van eerder dit jaar in de Coty-zaak voor het Europese Hof van Justitie, oordeelt de rechtbank dat de voorwaarden van de Policy noodzakelijk zijn om het merkimago van Nike in stand te houden.

  De eisen die aan selectieve distributiestelsels (zoals die van Nike in dit geval) worden gesteld volgen uit Europese rechtspraak. Er moet sprake zijn van objectieve kwaliteitscriteria met betrekking tot de vakbekwaamheid van de distributeur, zijn personeel en de inrichting van zijn bedrijf en die criteria moeten uniform en zonder discriminatie worden toegepast. Het selectieve distributiestelsel moet bovendien noodzakelijk zijn om het behoud van de kwaliteit en het juiste gebruik van de betreffende (luxe) producten te verzekeren.

  De Amsterdamse rechtbank is van oordeel dat de Policy van Nike aan deze voorwaarden voldoet. Nike-producten zijn luxeproducten en het selectieve distributiestelsel (dat objectief is en uniform wordt toegepast) heeft als doel het Nike merkimago in stand te houden. De specifieke beperking in de Policy, het verbod om producten via niet-geautoriseerde webwinkels/platforms (zoals Amazon) aan te bieden, is noodzakelijk om dat doel te bereiken. De rechtbank hield daarbij rekening met het feit dat Nike diverse platforms (zoals Zalando) wél heeft toegelaten tot haar distributiestelsel, en het distributeurs dus vrij staat om naast het verkopen van Nike-producten via de eigen webwinkel, ook te verkopen via die wel geautoriseerde platforms.

  Action Sport bood de Nike-producten aan op Amazon, een niet door Nike geautoriseerd platform. Dit was in strijd met de geldende Policy, waar Nike Action Sport - gelet op het voorgaande - aan mocht houden. Nike heeft daarom terecht de overeenkomst met Action Sport ontbonden.

  Opvallend

  Eerder was het Duitse Bundeskartellamt van oordeel dat vergelijkbare beperkingen die sportfabrikanten Adidas en ASICS hun distributeurs oplegden (verboden om hun producten via (online) marktplaatsen te verkopen) juist wel in strijd waren met de mededingingsregels. De Europese Commissie vindt daarentegen dat het gebruik van platforms beperkt mag worden indien dit gebruik niet overeenkomt met de (kwaliteits)standaard afgesproken tussen leverancier en distributeur (zie de Richtsnoeren Verticale Overeenkomsten). Ook in het eindrapport van de e-commerce sector inquiry neemt de Commissie het standpunt in dat een verbod om via een marktplaats te verkopen niet direct kwalificeert als een (hardcore) beperking van de mededinging.

  Al met al lijkt de heersende opvatting te zijn dat een verbod van het gebruik van online platforms niet per se in strijd is met de mededingingsregels. Dit hangt steeds af van de specifieke omstandigheden van het geval. De vraag is met name of het veilig is om een dergelijk verbod op te nemen in een Europees distributiestelsel waarover de Duitse mededingingsautoriteit iets te zeggen heeft. Wellicht dat de aankomende uitspraak van het HvJEU in de Coty-zaak meer zekerheid zal geven voor de praktijk. Neem voor vragen over selectieve distributiestelsels vooral contact met ons op.