Waarmee kunnen wij u helpen?

  Gaat verder | Blijft dichtbij

  Van Doorne is een toonaangevend onafhankelijk Nederlands kantoor. Met circa 185 advocaten, notarissen en fiscalisten adviseren wij onze cliënten al 90 jaar op de voor hen van belang zijnde expertises. Onze juristen worden ook internationaal erkend als vooraanstaande specialisten; op hun vakgebied én in de sectoren waarin zij opereren. Waarmee kunnen we u helpen?

  Brexit: Bent u er klaar voor?

  Op 31 januari 2020 heeft het VK de EU verlaten. Sindsdien is de Brexit een feit en geldt de overgangsperiode die is vastgelegd in het op 17 oktober 2019 tussen het VK en de EU bereikte uittredingsakkoord. Heeft u alles op de rit voor de Brexit?
  Lees meer »

  Van Doorne-procesrechtspecialisten schrijven Kroniek Burgerlijk Procesrecht

  Vandaag, dinsdag 25 februari 2020, verschijnt de Kroniek Burgerlijk Procesrecht in het Advocatenblad.
  Lees meer »

  Luister nu: Zorg & Life Sciences Podcast #4 Vennootschapsbelasting in 2020

  Van Doorne lanceert de Zorg & Life Sciences podcast. Met dit nieuwe communicatiemiddel komen we tegemoet aan de toenemende vraag van cliënten en relaties om op een eenvoudige en fijne manier op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, waar en wanneer het hen uitkomt.
  Lees meer »

  Populisme en protectionisme in de zorg Willemien Bischot en Cees Jan de Boer in Skipr

  Minister De Jonge neemt maatregelen tegen fusies in de zorg. De vraag is of deze wel nodig zijn en of ze niet onnodig remmend werken daar waar fusies wel voordelen voor de zorg hebben.
  Lees meer »

  Gemeente Amsterdam draait € 400.000 aan boetes voor het niet melden van vakantieverhuur terug (Airbnb, deel 1)

  Op 5 februari 2020 heeft wethouder Laurens Ivens in de gemeenteraad van Amsterdam aangegeven dat een groot aantal boetes dat was opgelegd voor niet-gemelde vakantieverhuur van woningen niet kan worden geïnd. De aanleiding hiervoor is de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 januari 2020. De boetes waar het om gaat waren door het college opgelegd aan verhuurders die vakantieverhuur van hun woning niet voorafgaand bij de gemeente hadden gemeld. 
  Lees meer »

  Wtza aangenomen door Tweede Kamer: uitbreiding meldplicht alle (nieuwe) zorgaanbieders

  De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) is samen met de Aanpassingswet Wtza op 11 februari 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De wetsvoorstellen werden in september 2017 ingediend. De Wtza vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) en draagt er onder andere aan bij dat de Inspectie voor Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) eerder zicht krijgt op zorgaanbieders op de markt.
  Lees meer »

  ‘Wet op sommige punten doorgeschoten’ Hugo Reumkens en Koen de Roo in Governance Update

  De Tweede Kamer heeft het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Hiermee is een nieuwe stap gezet in een wetgevingsproces waarmee de regels rond governance over de volle breedte van het rechtspersonenrecht gestroomlijnd moeten worden. Voor de praktijk betekent dit vooral dat veranderingen in de wetgeving voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen in zicht komen. 
  Lees meer »