Waarmee kunnen wij u helpen?

  Gaat verder | Blijft dichtbij

  Van Doorne is een toonaangevend onafhankelijk Nederlands kantoor. Met circa 185 advocaten, notarissen en fiscalisten adviseren wij onze cliënten al bijna 90 jaar op de voor hen van belang zijnde expertises. Onze juristen worden ook internationaal erkend als vooraanstaande specialisten; op hun vakgebied én in de sectoren waarin zij opereren. Waarmee kunnen we u helpen?

  Retailmagazine: RE: Van Doorne

  In RE: Van Doorne, een magazine speciaal over de retailsector, presenteren we mooie en spannende zaken zoals het financieren van uitbreiding, nieuwe producten of het aannemen van nieuwe mensen. Maar ook de minder leuke kanten, die van uitstel van betaling, faillissement of strafrecht komen aan bod.
  Lees meer »

  Rechter zet streep door herontwikkeling Tweebosbuurt Rotterdam-Zuid

  Woningcorporatie Vestia heeft voor de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid, waar de Tweebosbuurt onderdeel van uitmaakt, herstructureringsplannen opgesteld. Omdat deze plannen leiden tot de sloop van veel sociale huurwoningen die niet terug worden gebouwd, heeft Vestia veel huurovereenkomsten opgezegd. De rechter heeft reeds geoordeeld dat zij de opzegging door Vestia van een huurovereenkomst met een sociale huurder van de Tweebosbuurt niet toewijst. In dit artikel leest u daar meer over.
  Lees meer »

  De Wvggz in vogelvlucht

  Na een intensief wetgevingstraject is op 1 januari 2020 de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking getreden. Samen met de Wet zorg en dwang (WZD) vervangt de Wvggz de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ).
  Lees meer »

  Van Doorne FinTech-team én Arno Voerman opnieuw in Band 1 Chambers 2020

  Op de Chambers ranglijst 2020 staat Van Doorne als kantoor op het gebied van FinTech opnieuw met een Band 1 ranking. Daarnaast is Van Doorne-advocaat Arno Voerman opnieuw de enige Nederlandse advocaat met een Band 1 ranking voor FinTech. Louis Jonker is nieuw gerankt in Band 3.
  Lees meer »

  Werken draait om sfeer en vakmanschap

  Na de automatiseringsslag van de afgelopen jaren staan we aan de vooravond van meer toepassingen van robotics in de fysieke winkel. Maar is dat de juiste stap? Els de Wind is partner arbeidsrecht bij Van Doorne en werkt met name op het snijvlak van arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Zij werkt aan efficiency, maar pleit ook voor verbondenheid op de werkvloer.
  Lees meer »

  Nieuwe beleidsregel: CSZ beoordeelt verkoop en verhuur van klein zorgvastgoed niet meer

  Op 15 januari 2020 is een nieuwe Beleidsregel vervreemding onroerende zaken bekendgemaakt. Deze is op 16 januari 2020 in werking getreden. Als gevolg van de nieuwe beleidsregel is in een aantal gevallen geen goedkeuring van het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) meer vereist voor de vervreemding van zorgvastgoed.
  Lees meer »

  Vechten om data Column trendstrateeg Lieke Lamb

  Er is werk aan de winkel voor de winkelier! Informatiestromen rond consumentengoederen, food & beverages gaan de winst brengen naar de retailketen. Niet de producten gaan zorgen voor de marge, maar de data over die producten: het logistieke proces en het gedrag van de gebruiker.
  Lees meer »