• Financial Times Innovative Lawyers 2015, Van Doorne, advocaten, notarissen, fiscalisten

  Van Doorne hoogste score Nederlandse kantoren in Financial Times Innovative Lawyers

 • Miró en CoBrA Experimenteel spel

  Van Doorne trotse Cobra Entrepreneur: Miró en CoBrA Experimenteel spel

 • Accenture Innovation Awards 2015, Van Doorne, advocaten, notarissen, fiscalisten

  Van Doorne juridisch partner van de Accenture Innovation Awards

 • Pride Photo Award 2015, sponsor, Van Doorne, advocaten, notarissen, fiscalisten

  Van Doorne is voor het vijfde jaar op rij sponsor van de Pride Photo Award

Altijd up-to-date

Nieuws

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen

De Eerste Kamer heeft gisteren de veel (kritisch) besproken Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg ("Wkkgz") aangenomen. Met deze wet wordt beoogd de positie van de cliënt te versterken en de kwaliteit van zorg te vergroten door meer openheid over en leren van incidenten en klachten. De Wkkgz zal in de plaats treden van de huidige Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Nieuws

Fusiegedragsregels sinds 1 oktober jl. ook van toepassing op de zorgsector

De afgelopen jaren hebben zich in sectoren die niet onder de SER Fusiegedragsregels 2001 vielen maatschappelijke ontwikkelingen voorgedaan - zoals de voortschrijdende verzelfstandiging en privatisering van overheidstaken en de toenemende bedrijfsmatige organisatie - die het wenselijk maakten de Fusiegedragsregels aan te passen.

Publicaties

How to respond to the Invalidity of the Safe Harbor Framework?

If your organization transfers personal data to the US, e.g. of your employees or customers, or if your organization makes use of the services of third party providers in the US, for example for cloud services, we recommend you to proactively verify whether you still have a valid legal basis to do so.

Wie wij zijn

Waar vindt u ons?

Van Doorne, opgericht in 1930, is een onafhankelijk Nederlands kantoor met 160 advocaten, notarissen en fiscalisten. Wij adviseren vooraanstaande Nederlandse en internationale ondernemingen, financiële dienstverleners, semi-publieke organisaties en overheidsinstellingen. Tevens treden wij op als Rijksadvocaat namens het Ministerie van Financiën.

Lees verder

Corporate brochure

corporate brochure.jpg