Waarmee kunnen wij u helpen?

  Gaat verder | Blijft dichtbij

  Van Doorne is een toonaangevend onafhankelijk Nederlands kantoor. Met circa 185 advocaten, notarissen en fiscalisten adviseren wij onze cliënten al 90 jaar op de voor hen van belang zijnde expertises. Onze juristen worden ook internationaal erkend als vooraanstaande specialisten; op hun vakgebied én in de sectoren waarin zij opereren. Waarmee kunnen we u helpen?

  COVID-19: Van Doorne staat voor u klaar

  Onze specialisten zijn u graag van dienst in deze uitdagende tijden. Hier vindt u antwoord op vragen inzake het coronavirus (COVID-19) die ons veel gesteld worden.
  Lees meer »

  Signalering relevante wetswijzigingen voor verzekeraars

  Graag attenderen wij verzekeraars op twee relevante wetswijzigingen die beide van invloed zijn op de rechten en plichten van derden in de relatie tussen verzekeraar en polishouder. Door deze wetswijzigingen wordt de reactietijd van de verzekeraar voor het doen van een verklaring bij derdenbeslag verkleind en kan de verzekeraar overdracht of verpanding van aanspraken van de zakelijk verzekerde op de verzekeraar niet langer tegenhouden.
  Lees meer »

  Per 2021 mogelijk om apotheekbereidingen add-on te declareren

  Al sinds 2012 is het mogelijk om dure geneesmiddelen in ziekenhuizen naast de DBC als add-on prestatie te declareren. Per 1 januari 2021 geldt dit ook voor eigen bereidingen van de ziekenhuisapotheek.
  Lees meer »

  Bezoldigingsmaxima WNT 2021 bekend

  Onlangs is het algemeen bezoldigingsmaximum van de Wet normering topinkomens (WNT) voor 2021 vastgesteld op € 209.000 (voor 2020 geldt een maximum van € 201.000). Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn verhoogd ten opzichte van 2020.
  Lees meer »

  Check met onze IE-tool of uw onderneming meer uit haar intellectueel eigendom kan halen

  Een bedrijf is vaak meer waard dan de directie denkt. Veel waarde zit verborgen in het intellectuele eigendom. Jammer genoeg blijft die waarde in veel gevallen ook verborgen, omdat bedrijven het op orde brengen van het intellectuele eigendom geen prioriteit geven.
  Lees meer »

  Annotatie verandering van partijhoedanigheid door een claimstichting

  Uitgangspunt is dat een partij niet in de loop van de procedure in een andere hoedanigheid kan gaan optreden dan die waarin zij haar vordering bij aanvang van de procedure heeft ingesteld. Volgens de Hoge Raad is in deze zaak voor toepassing van het voormelde uitgangspunt geen plaats in het licht van bijzondere omstandigheden. De auteur gaat in zijn annotatie bij dit arrest in op deze bijzondere omstandigheden en op verandering van partijhoedanigheid in het algemeen. Ook geeft de auteur aanbevelingen van praktische aard. De annotatie, gepubliceerd in VAST, kunt u hier lezen.
  Lees meer »