Waarmee kunnen wij u helpen?

  Gaat verder | Blijft dichtbij

  Van Doorne is een toonaangevend onafhankelijk Nederlands kantoor. Met circa 185 advocaten, notarissen en fiscalisten adviseren wij onze cliënten al 90 jaar op de voor hen van belang zijnde expertises. Onze juristen worden ook internationaal erkend als vooraanstaande specialisten; op hun vakgebied én in de sectoren waarin zij opereren. Waarmee kunnen we u helpen?

  COVID-19: Van Doorne staat voor u klaar

  Onze specialisten zijn u graag van dienst in deze uitdagende tijden. Hier vindt u antwoord op vragen inzake het coronavirus (COVID-19) die ons veel gesteld worden.
  Lees meer »

  WHOA: schulden herstructureren in crisistijd

  De coronacrisis leidt voor veel bedrijven tot ernstige financiële problemen. Dat geldt zeker ook voor de uitzendbranche. Bedrijven zullen uiteindelijk wellicht hun schulden moeten herstructureren in een poging om hun bedrijf voort te zetten. Dankzij de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kunnen (uitzend)bedrijven die wel levensvatbaar zijn maar door de crisis hard geraakt worden, toch een faillissement afwenden.
  Lees meer »

  Zijn flexkrachten wel echt geholpen met de TOFA?

  In een Kamerbrief van donderdag 3 juni schrijft Minister Koolmees dat de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten ("TOFA") zal worden ingevoerd. 22 juni aanstaande zal het aanvraagloket gedurende een periode van drie weken worden opengesteld, althans daar wordt naar gestreefd.
  Lees meer »

  Belangrijke deadline wijziging statuten en governance zorginstellingen

  Als uw zorginstelling gebruik maakt of wenst te maken van de Vpb-zorgvrijstelling heeft u nog vijf maanden de tijd om de statuten en governance van uw zorginstelling in lijn te brengen met de eisen van het Vpb-zorgbesluit van 25 november 2019 (gepubliceerd op 13 december 2019). De uiterlijke datum waarop de statuten en governance moeten voldoen aan de eisen van het Vpb-zorgbesluit is 31 december 2020. Wij verwijzen hierbij naar ons eerdere bericht. 
  Lees meer »

  Wet franchise gaat in per 1 januari 2021 Maak uw overeenkomsten tijdig Franchisewet-proof!

  Nadat de Tweede Kamer medio juni haar goedkeuring had gegeven, heeft inmiddels ook de Eerste Kamer (unaniem) met de Wet franchise ingestemd. Daarmee is de Wet franchise een feit.
  Lees meer »

  Steps organizations need to take for international data transfers following the Schrems II ruling

  The historic decision of the Court of Justice of the European Union (Court) in Schrems II of 16 July 2020 has profound consequences on international data transfers. 
  Lees meer »

  BFT tuchtklacht toegestaan vanwege schending Wwft door notaris

  Het gerechtshof Amsterdam verduidelijkt dat het Bureau Financieel Toezicht (BFT) ook een tuchtklacht kan indienen wegens schending van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
  Lees meer »