• Van Doorne, advocaten, notarissen, fiscalisten

  Experiment in mondzorg: mondhygiënist zelfstandig bevoegd?

 • Van Doorne, advocaten, notarissen, fiscalisten

  Wijziging WTZi vereisten voor eerstelijns diagnostische centra

 • Van Doorne, advocaten, notarissen, fiscalisten

  Roer ACM (ook) om in ziekenhuiszorg?

 • Van Doorne, advocaten, notarissen, fiscalisten

  Overtreding kartelverbod door een ander: jouw schuld!

 • Van Doorne, advocaten, notarissen, fiscalisten

  Lees hier de nieuwe PensioenPost van juli

Altijd up-to-date

Publicaties

Kroniek Burgerlijk Procesrecht 2015 verschenen

Op vrijdag 9 september 2016 is de Kroniek Burgerlijk Procesrecht verschenen als aparte “kroniekenbijlage” bij het Advocatenblad.

Nieuws

Experiment in mondzorg: mondhygiënist zelfstandig bevoegd?

Het Ministerie van VWS bereidt een besluit voor op grond waarvan mondhygiënisten bevoegd worden bepaalde voorbehouden handelingen zelfstandig te verrichten. Dat staat in de het concept-tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist, waarvoor de  Minister van VWS recent de internetconsultatie heeft geopend. Het betreft een tijdelijk besluit om voor een periode van vijf jaar bij wijze van experiment mondhygiënisten tot het verrichten van de in het besluit aangewezen handelingen zelfstandig bevoegd te verklaren. Met het besluit wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de Wet BIG biedt in artikel 36a om een categorie van beroepsbeoefenaren voor een periode van maximaal vijf jaar bevoegd te verklaren voorbehouden handelingen te verrichten. Het besluit zou 1 februari 2018 in werking moeten treden.

Wie wij zijn

Waar vindt u ons?

Van Doorne, opgericht in 1930, is een onafhankelijk Nederlands kantoor met 160 advocaten, notarissen en fiscalisten. Wij adviseren vooraanstaande Nederlandse en internationale ondernemingen, financiële dienstverleners, semi-publieke organisaties en overheidsinstellingen. Tevens treden wij op als Rijksadvocaat voor het Ministerie van Financiën.

Lees verder

Corporate brochure

Corporate Brochure, Van Doorne, advocaten, notarissen, fiscalisten