Waarmee kunnen wij u helpen?

  Gaat verder | Blijft dichtbij

  Van Doorne is een toonaangevend onafhankelijk Nederlands kantoor. Met circa 185 advocaten, notarissen en fiscalisten adviseren wij onze cliënten al 90 jaar op de voor hen van belang zijnde expertises. Onze juristen worden ook internationaal erkend als vooraanstaande specialisten; op hun vakgebied én in de sectoren waarin zij opereren. Waarmee kunnen we u helpen?

  COVID-19: Van Doorne staat voor u klaar

  Onze specialisten zijn u graag van dienst in deze uitdagende tijden. Hier vindt u antwoord op vragen inzake het coronavirus (COVID-19) die ons veel gesteld worden.
  Lees meer »

  Staatssecretaris EZ door rechtbank op de vingers getikt

  Waar de Autoriteit Consument en Markt een vergunning voor de overname van Sandd door PostNL had geweigerd, verleende de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat die vergunning later toch. Op 11 juni 2020 oordeelde de rechtbank Rotterdam echter dat het ministerie procedurele fouten heeft gemaakt bij de totstandkoming van dat vergunningsbesluit. Ook kleefden er volgens de rechtbank de nodige inhoudelijke gebreken aan het besluit.
  Lees meer »

  Belet of ontstentenis van bestuurders en/of toezichthouders Maarten Appels in Governance Update

  Wat als een bestuurder of toezichthouder tijdelijk niet in staat is om zijn of haar functie te vervullen? Wat als een bestuurder of toezichthouder niet langer in functie is, bijvoorbeeld door overlijden of door ontslag? Een nieuw wetsvoorstel introduceert de verplichting voor alle rechtspersonen om statutair te voorzien in een belet- en ontstentenisregeling. 
  Lees meer »

  Terugkijken: Webinars over belangrijke aspecten van reorganisaties en het pensioenakkoord start op dinsdag 7 juli 2020

  Van Doorne organiseerde een serie webinars speciaal voor werkgevers om bovenstaande toe te lichten. Tijdens deze webinars gingen onze Arbeid- & Pensioen specialisten in op de belangrijkste aspecten van reorganisaties en het pensioenakkoord, met aandacht voor de juridische valkuilen en uitdagingen, maar ook de kansen. Ze zijn hieronder terug te kijken.
  Lees meer »

  Updates evaluation of corporate compliance program en de FCPA resource guide

  De Amerikaanse toezichthouders hebben vlak voor de vakantieperiode niet stilgezeten. Er zijn op het gebied van (anti-corruptie) corporate compliance programma's en anti-corruptiewetgeving twee recente updates die we graag kort toelichten.
  Lees meer »

  Aangepaste systematiek Inkoopkader Wlz 2021 – 2023

  Zorgaanbieders hebben weerstand geuit tegen de aangepaste systematiek van het voorgenomen inkoopkader Wet langdurige zorg ("Wlz") 2021 – 2023. In dit nieuwsbericht gaan wij kort in op dit nieuwe inkoopkader en op de geleverde kritiek.
  Lees meer »

  Wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden ingediend

  Op 2 juni jl. is het wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden bij de Tweede Kamer ingediend. Met het wetsvoorstel moet een einde worden gemaakt aan de praktijk waarbij de overdracht of verpanding van handelsvorderingen contractueel wordt uitgesloten. Op die manier wil de regering deze vorderingen beschikbaar maken voor financieringsdoeleinden, om met name voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) de kredietruimte te vergroten.
  Lees meer »