Waarmee kunnen wij u helpen?

    Marktsegment

    Natuurbescherming

    Het natuurbeschermingsrecht is in Nederland neergelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). De basis van het natuurbeschermingsrecht is de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Het natuurbeschermingsrecht is complex, zoals ook wel blijkt uit de stikstofopgave waar we op dit moment voor staan. Dit komt voornamelijk doordat de juridische kaders in hun uitwerking erg gedetailleerd zijn. Die kaders wijzigen ook vaak, al dan niet vanwege ontwikkelingen in de Europese en nationale jurisprudentie.

    Ons team heeft ruime ervaring met de toepassing van de Wet natuurbescherming. Wij adviseren en procederen niet alleen over (de noodzaak van) ontheffingen voor soorten of vergunningen voor Natura2000 gebieden voor allerlei projecten, zoals racecircuits, wind- en zonneparken en andere (gebieds)ontwikkelingen, maar ondersteunen ook bij de toetsing aan de juridische kaders voor beleid over complexe gebiedsopgaven, zoals faunaschade bij ganzenbeleid, zogenaamde "0-standen" van wild, stikstofbeleid en opgaven voor drainage en beregening. Niet zelden werkt ons team op dit vlak samen met ingenieursbureaus of andere consultants.