Waarmee kunnen wij u helpen?

    Marktsegment

    Gemeente- en provinciewet

    Alle leden van het team zijn betrokken bij advisering aan gemeenten, provincies en samenwerkingsverbanden, zoals veiligheidsregio's, over tal van bestuursrechtelijke vraagstukken en voeren procedures daarover. 

    Ons team kent de gemeenten en provincies van binnen en van buiten. Zo was Cees Kniestedt in het verleden wethouder, begon Jan van der Grinten zijn loopbaan bij een provincie en was hij jarenlang voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Leiden. Ingeborg Wind heeft een jarenlange ervaring als accountmanager bij raamovereenkomsten met diverse gemeenten en provincies, en kent vanuit dat opzicht het reilen en zeilen binnen "de huizen" als geen ander.

    Voorbeelden uit dit deel van de praktijk zijn complexe ruimtelijke procedures, schade- en nadeelcompensatiezaken, contracten met de overheid, ook met het oog op schaarse zaken (Didam), verdeling subsidiegelden, onder andere door “subsidietafels”, kwesties over de Dienstenrichtlijn, Wet open overheid, het vertrouwensbeginsel, openbaarheid van wegen en wateren, burgemeestersbevoegdheden, toepassing van de APV.