1 min read
Kindcentra 2020: integrale vormen van onderwijs en opvang
9 October 2015

Op 9 oktober 2015 presenteerde Kindcentra 2020 het resultaat van een onderzoek naar de mogelijkheid van integrale vormen van onderwijs en opvang. Het boek is in aanwezigheid van enkele honderden gasten, waaronder verschillende Kamerleden, aangeboden aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

Het onderzoek van Kindcentra 2020, dat meer dan een jaar in beslag heeft genomen, was erop gericht om voor een reeks aan onderwerpen duidelijk te maken wat er nodig is om opvang en onderwijs gemakkelijker en beter te kunnen combineren. Denk daarbij onder meer aan vraagstukken op het gebied van huisvesting, arbeidsvoorwaarden, pedagogiek, financiën en de met onderwijs en opvang samenhangende wet- en regelgeving.

Samen met Paul Zoontjens (hoogleraar onderwijsrecht aan Tilburg University), schreven Saskia Laseur en Jochem Streefkerk mee aan het juridische hoofdstuk van het op boek dat op 9 oktober is gepresenteerd. In verschillende bijeenkomsten hebben we de mogelijkheden en onmogelijkheden van de huidige wet- en regelgeving verkend en een aanvulling op het opvang- en onderwijsbestel in kaart gebracht. Kern van deze aanvulling is om het mogelijk te maken dat opvang- en onderwijsorganisaties vanuit één rechtspersoon kunnen worden geëxploiteerd en om het onder voorwaarden mogelijk te maken dat het onderscheid tussen een school en een kinderopvangcentrum vervalt, in een integraal kindcentrum.

De integratie en verrijking van onderwijs en opvang, die Kindcentra 2020 voorstaat, is onder meer gericht op de bestrijding van ontwikkelachterstanden van kinderen en de verhoging van arbeidsparticipatie van ouders. Door aan het project bij te dragen, heeft Van Doorne deze maatschappelijke doelen willen ondersteunen.

Klik hier voor Hoofdstuk 3 Juridisch kader Kindcentra 2020 geschreven door Saskia Laseur, Jochem Streefkerk en Paul Zoontjes en hier voor de bijlage met de juridische uitwerkingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Laseur of Jochem Streefkerk.