1 min read
Verplichte pensioen- en cao-check Kosteloze voorlichting over uw positie als werkgever ten opzichte van sectorale verplichte pensioen- en andere collectieve arbeidsvoorwaardelijke regelingen
5 November 2019

Bent u of wordt u als werkgever actief in een bepaalde sector? En vraagt u zich af of u valt onder verplichte pensioen- en andere collectieve arbeidsvoorwaardelijke regelingen? Niet alle werkgevers zijn zich bewust van de pensioen- en andere arbeidsvoorwaardelijke regelingen die zij op grond van de wet moeten toepassen omdat zij actief zijn in een bepaalde sector. Dit terwijl de gevolgen van bijvoorbeeld het niet aangesloten zijn bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds, verstrekkend kunnen zijn. Zowel voor het bedrijf als voor de bestuurder.

Verplichte deelname in pensioen en andere arbeidsvoorwaardelijke regelingen?

Denkt u bijvoorbeeld aan vragen als: ‘Geldt er voor mijn sector een verplichte pensioenregeling? Moet ik een cao toepassen? Maakt het uit als ik mijn activiteiten wijzig of een acquisitie doe? Moet ik maatregelen nemen mijn belangen te beschermen?’ En ‘Wanneer ben ik als bestuurder persoonlijk aansprakelijk?’ Wij kunnen ons voorstellen dat u deze vragen graag beantwoord ziet.

Doe de Verplichte pensioen- en cao-check

Daarom biedt Van Doorne u een kosteloze Verplichte pensioen- en cao-check. Wij maken u in een gesprek van een half uur attent op de bijzondere aspecten van uw positie. U kunt zich via onderstaande knop direct aanmelden. Eén van onze specialisten neemt dan contact met u op.

Aanmelden Verplichte pensioen- en cao-check