1 min read
Het gebruik van een onderzoeksprotocol en de rol van de advocaat bij intern onderzoek nader bezien
30 November 2020

Voor de derde aflevering van 2020 van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving schreven Vanessa Liem en Jacqueline Starmans een noot. Het accent van deze aflevering ligt op interne onderzoeken. 

In deze noot bij de uitspraak van het Hof van Discipline ’s-Hertogenbosch van 4 november 2019 wordt ingegaan op de normering die de tuchtrechter hanteert bij het oordelen over het handelen van een advocaat die feitenonderzoek verricht en werkzaam is voor een kantoor dat een onderzoeksprotocol heeft opgesteld.