Waarmee kunnen wij u helpen?

  Thema

  Alternatieve Financiering Oplossingen voor niet-bancaire geldverstrekking

  Bij alternatieve financiering gaat het om financiering verstrekt door anderen dan traditionele geldverstrekkers: de banken. Het betreft daarbij overigens niet uitsluitend het publiek of de 'crowd' als alternatieve geldverstrekker, maar ook beleggingsfondsen, durfinvesteerders, kredietunies, hedgefondsen en private-equityfirma's kunnen als geldgever(s) optreden.

  Voor geldnemers zijn over het algemeen lagere kosten, efficiëntie en flexibiliteit belangrijke argumenten om te kiezen voor alternatieve financiering. Voor geldverstrekkers biedt deze financieringsvorm daarnaast een aantrekkelijke optie voor het behalen van rendement op vermogen.

  Alternatieve financiering in de praktijk

  Alternatieve financiering kent verschillende verschijningsvormen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Crowdfunding
  • Peer-2-peer leningen
  • Venture capital
  • Obligatie uitgifte
  • Factoring
  • Leasing

  Platformisering

  Veel alternatieve financiering komt tot stand door tussenkomst van een intermediair: het (online) financieringsplatform. Dit platform brengt de financieringsvraag en -aanbod bijeen. Daarnaast kan het platform een inhoudelijke rol vervullen bij de totstandkoming, verstrekking en/of de servicing van alternatieve financiering. Hierbij kan worden gedacht aan het ter beschikking stellen van standaard lening en/of zekerheidsdocumentatie, het incasseren en doorbetalen van rente en aflossing en/of het assisteren van geldgevers bij wanbetaling door de geldnemer.

  Toepassing van FinTech

  Alternatieve financiering leent zich uitstekend voor toepassing van nieuwe financieel technologische ontwikkelingen: FinTech. Wij zien daarbij een trend dat voor de totstandkoming van alternatieve financiering steeds vaker gebruik wordt gemaakt van online diensteverlening en  mobiele apps.

  Distributed Ledger Technologie
  Tevens zien wij een ontwikkeling in de markt dat voor de verkrijging van alternatieve financiering gebruik wordt gemaakt van zogenaamde Distributed Ledger Technology (DLT) zoals een blockchain. Hierbij kan ook tokenization worden ingezet als middel om alternatieve financiering te faciliteren. Concreet gaat het daarbij om het aanbieden van op een blockchain gebaseerde digitale tokens die een afdwingbaar recht vertegenwoordigen (zoals bij een aandeel of een obligatielening) op de uitgevende partij (bijvoorbeeld de geldnemer).

  Security Token Offering
  Het uitgeven van dergelijke tokens wordt ook wel Security Token Offering (STO) genoemd. Dit type token biedt kansen voor het op alternatieve wijze financieren van ondernemingsactiviteiten of van specifieke activa zoals vastgoed. Door het gebruik van DLT kan de uitgevende partij direct kapitaal ophalen bij investeerders. Dit levert een belangrijk efficiëntievoordeel op. Daarnaast zorgt het voor een verlaging van de kosten. Tot slot kan het ophalen van financiering via een STO leiden tot betere liquiditeit bij de eventuele toekomstige verhandeling van de financiering. Dit vanwege de inherente verhandelbaarheid van de via de blockchain uitgegeven tokens.

  Juridische aspecten

  Aan alternatieve financiering kleven diverse juridische aspecten. Dat geldt voor zowel geldnemers, geldgevers als het financieringsplatform. Het is belangrijk zo vroeg mogelijk in het financieringsproces met deze aspecten rekening te houden. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat businessmodellen achteraf moeten worden herzien en/of dat door een partij wordt gehandeld in strijd met (financieëlrechtelijke) wet- en regelgeving.  

  Juridische aandachtspunten zijn onder meer:

  • Aspecten van financieel toezicht
  • Betrokkenheid van consumenten / niet-consumenten
  • Rol en bevoegdheden van een financieringsplatform
  • Voorwaarden van de financiering
  • Eventueel door de geldnemer te verstrekken zekerheden
  • Wanbetaling door of insolventie van de geldnemer


  Meer informatie?

  Van Doorne heeft haar expertise op het gebied van alternatieve financiering gebundeld in een team van advocaten, fiscalisten en notarissen uit verschillende disciplines die zich hierop richten. Het team ontwikkelt innovatieve financieringsconstructies, adviseert platformen die de totstandkoming van alternatieve financiering faciliteren en brengt nieuwe partijen en markten bij elkaar.

  Graag kijken wij samen met u op welke wijze ons team alternatieve financiering u van dienst kan zijn. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Jelmer Baukema.