Waarmee kunnen wij u helpen?

  Thema

  Cybersecurity Een mondiaal thema, maar het begint in uw organisatie

  Cybercrime is 'big business'. Het meest zorgwekkende is dat niet alleen de top van de criminele wereld zich op dit fenomeen heeft gestort, maar ook staten zich op dit vlak nadrukkelijk manifesteren en daarbij ook samenwerking met criminele bendes niet schuwen. Geen organisatie kan het qua techniek uiteindelijk opnemen tegen dergelijke 'state actors' die per saldo over ongelimiteerde hoeveelheden expertise en middelen beschikken.

  Schade cybercriminaliteit

  Ook als organisaties weinig kans lopen met deze tegenstanders te worden geconfronteerd is er alle reden actie te ondernemen op het thema cyberveiligheid/cybersecurity. De jaarlijkse economische schade als gevolg van cybercriminaliteit is begroot op ruim 8 miljard euro schade. Het betreft vooral schade door het verlies van intellectuele eigendom, financiële fraude en marktmanipulatie door gestolen bedrijfsgegevens.

  Continuïteit door cybercrime

  Het bestrijden van cybercriminaliteit is niet meer een zaak van alleen techniek; uiteindelijk biedt een goed voorbereide organisatie die wendbaar is en bereid te leren van incidenten de beste waarborg dat de schade die door cybercriminelen wordt aangericht zoveel mogelijk beperkt blijft en de medewerkers en klanten zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Cyberaanvallen worden ook steeds meer bedreigend; het gaat niet meer om (beperkt) gegevens verlies, maar meer en meer komt ook de continuïteit van bedrijven daardoor in gevaar.

  Verantwoordelijkheid bestuurders en toezichthouders

  De primaire verantwoordelijkheid om de organisatie hierop voor te bereiden ligt bij de bestuurders en toezichthouders. Dat is zeker geen vrijblijvende rol. De Nederlandse wet- en regelgeving bevat een reeks van verplichtingen tot beveiliging van gegevens. Dat geldt niet alleen op het terrein van persoonsgegevens, maar ook daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan verplichtingen inzake het voeren van een deugdelijke administratie en publicatie van jaarstukken; zonder passende beveiliging van gegevens kan hier niet aan worden voldaan. Ook het waarborgen van de continuïteit van de organisatie is een kernverplichting van bestuurders en toezichthouders.

  Cybersecurity Team

  Cyberveiligheid vraagt derhalve aandacht tot in de top van de organisatie. Om onze cliënten beter te kunnen ondersteunen bij het beschermen van hun digitale assets hebben wij het Van Doorne Cyber Security Team opgericht. In dit team is alle expertise gebundeld die nodig is om zowel preventief te adviseren over dit thema als handelend te kunnen optreden tijdens een cyberincident. Dat betreft onder meer communicatie, privacy, IT-sourcing en governance, intellectuele eigendom, verzekeringen en  aansprakelijkheid.

  Wij hebben praktische ervaring met het ondersteunen van organisaties in de voorbereiding op deze nieuwe uitdagingen, maar kunnen ook organisaties met raad en daad bijstaan als zich een cyberincident voordoet. Voor meer informatie kunt u terecht bij de contactpersoon op deze pagina.