Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Overheidssteun omwille van het coronavirus onder de staatssteunregels: Van Doorne staat voor u klaar

 • NL EN
 • Nieuwe maatregelen om het coronavirus (COVID-19) te beteugelen volgen elkaar in rap tempo op. Berichtgeving over de negatieve economische gevolgen is niet mals. Vanuit verschillende sectoren, waaronder evenementenbureau's, de luchtvaart en horeca, klinkt nu de dringende roep om financiële steun vanuit de overheid. Hierbij geldt dat snelheid cruciaal is.

  Toch is het heel belangrijk bij overheidssteun stil te staan bij de staatssteunregels. Deze voorzien in diverse mogelijkheden om ondernemingen financieel te ondersteunen maar daarvoor is vaak wel melden en goedkeuring vereist van de Europese Commissie. Aan de verplichting om aan te melden hangt tevens het verbod vast om de steun uit te keren voordat de Commissie haar goedkeuring heeft verleend aan de voorgestelde steunmaatregel. Dit verbod staat bekend als standstill-verplichting Ondernemingen die ten onrechte steun ontvangen, moeten de ontvangen (en veelal reeds uitgegeven) steun mogelijk met rente terugbetalen aan de overheid, soms zelfs voordat de Commissie een definitieve beslissing heeft genomen.

  De Europese Commissie heeft aangegeven snel en proactief te willen handelen in deze periode. Op 13 maart berichtte vice-president Margrethe Vestager dat de Europese Commissie werkt aan een "Temporary Framework" op basis waarvan staatssteun toegekend kan gaan worden:

  "So we're keeping a very close watch on the situation in all Member States, and staying in close contact with governments. And we are ready to respond as we did in 2008, at the time of the financial crisis. At that time, the Commission adopted a Temporary Framework, guiding Member States as to how to use state aid to help stabilise the European economy, while protecting the single market. And we're now working on a new framework, so that we have it ready, if it becomes necessary.

  Maar ook vooruitlopend op dit Temporary Framework is er al heel wat mogelijk. Zie hieronder een schema wat er op korte termijn mogelijk is. 

  (schema staat onderaan deze pagina als download)

  Als voorbeeld kan dienen het feit dat de Europese Commissie op 12 maart het verzoek om staatssteun van de Deense regering – na een analyse van één dag – heeft goedgekeurd. Het verzoek betrof compensatie voor ondernemingen die evenementen met meer dan 1000 bezoekers, of gericht op risicogroepen zoals ouderen, moeten afgelasten.

  Van Doorne volgt deze ontwikkelingen op de voet. Heeft u behoefte aan advies? Neem dan contact op met ons Europees en mededingingsrechtteam / Sarah Beeston of Pim Jansen.

  Meer over