Waarmee kunnen wij u helpen?

  Pensioenrecht

  Pensioenrecht is continu in beweging: het onder druk staan van de verplichtstelling, de financiële crisis, verscherpt toezicht, verstrekkende governance eisen en de mismatch tussen opgebouwde waarde en verwachtingen.

  Ervaring pensioenrecht Van Doorne

  Wij hebben ruime praktijkervaring met alle voor werkgevers relevante pensioenkwesties, zoals wijziging van pensioenregelingen, de positie ten opzichte van bedrijfstakpensioenfondsen, ontheffingen, collectieve waardeoverdrachten, geschillen met pensioenuitvoerders, procedures over de uitleg van pensioentoezeggingen en pensioenreglementen, medezeggenschap en pensioenaspecten van fusies en overnames.

  Pensioenuitvoering, pensioenfondsen en verzekeraars

  Van Doorne is dé partner van pensioenfondsen, pensioenverzekeraars, toezichthouders en uitvoeringsorganisaties bij pensioenvraagstukken. Wij hebben de ervaring en de kennis ook uit aan aanpalende rechtsgebieden en sectoren gebundeld in ons team. Wij behandelen juridische vraagstukken pragmatisch en nauwkeurig, met een scherp oog voor de belangen en de niet-juridische kant van de zaak om samen tot het beste resultaat te komen. Lees hierover meer bij ons Sectorteam Pensioenuitvoering.

  Meer informatie

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze aanpak bij pensioenrechtelijke zaken? Dan kunt u contact opnemen met Jorn de Bruin of Sijbren Kuiper.

  Blijf up to date met onze nieuwsbrief