1 min read
The battle of the schemes: een vergelijking tussen de WHOA en het nieuwe UK Restructuring Plan
3 February 2021

De WHOA treedt op 1 januari 2021 in werking. Op 25 juni 2020 trad de Corporate Insolvency and Governance Act in werking, een ingrijpende wijziging van de Engelse insolventiewetgeving. Met die wijziging introduceerden de Engelsen ook een nieuwe herstructureringsprocedure: het Restructuring Plan. Die regeling voorziet eveneens in een regeling op basis waarvan de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en haar schuldeisers en aandeelhouders verbindend kan
verklaren voor alle bij het akkoord betrokken partijen.

Hoe verhoudt de Nederlandse WHOA zich tot het Engelse Restructuring Plan? Dit artikel in HERO adresseert een aantal van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen beide regelingen.

Download artikel

Battle of the Schemes een vergelijking tussen de WHOA en het nieuwe UK Restructuring Plan (HERO).pdf