1 min read
Secured lending under Dutch law: How to preserve security enforcement rights upon bankruptcy
11 March 2011

In dit artikel wordt ingegaan op de problematiek van inning van vorderingen uit hoofde van een (stil) pandrecht en de ontwikkelingen in de jurisprudentie hieromtrent. Hierbij geldt als uitgangspunt dat een pandhouder zijn rechten behoudt terzake zijn zekerheden, dit is echter beperkt op een aantal gronden. Met name is in jurisprudentie bepaald dat een stil pandhouder altijd alert en pro-actief dient te blijven om zijn rechten volledig te kunnen behouden.