1 min read
Recente ontwikkelingen op het gebied van fiscaliteit en staatssteun in de havensector
10 February 2020

In het Tijdschrift voor staatssteun verscheen het artikel ‘Recente ontwikkelingen op het gebied van fiscaliteit en staatssteun in de havensector’ van Sarah Beeston en Pim Jansen. Daarin gaan ze onder andere in op het volgende: in Groningen Seaports e.a. / Europese Commissie heeft het Gerecht bevestigd dat vrijstellingen van vennootschapsbelasting niet kunnen worden gerechtvaardigd op grond van het feit dat andere lidstaten soortgelijke voorrechten of voordelen bieden aan hun havens en daarmee hun havens een voordeel geven in de concurrentie met andere havens. 

Uit Havenbedrijf Antwerpen e.a. / Europese Commissie volgt, volgens het Gerecht, dat niet enkel het verlenen van havendiensten maar ook het havenbeheer kan worden onderworpen aan de staatssteunregels. Het feit dat in casu derde ondernemingen bepaalde haventerreinen en -infrastructuur gebruiken om diensten aan te bieden aan reders of schepen, sluit niet uit dat de beheersactiviteiten die de Havenbedrijf Antwerpen e.a. als havenautoriteiten uitoefenen eveneens van economische aard zijn. Tot slot zijn, volgens het Gerecht, Havenbedrijf Antwerpen e.a. ten onrechte niet in de toepasselijke Belgische wetgeving als reguliere vennootschap gekwalificeerd en belast. 

U vindt het volledige artikel hier.