1 min read
Mededingingsrecht: Bent u klaar voor de Brexit?
1 October 2020

Transitieperiode

  • De Europese Commissie blijft bevoegd met betrekking tot onderzoeken naar overtredingen van de mededingingsregels en de beoordeling van fusies en overnames die vóór afloop van de transitieperiode zijn geïnitieerd.
  • Binnen drie maanden na afloop van de transitieperiode is de EU gehouden het Verenigd Koninkrijk een overzicht te verschaffen van alle lopende zaken.
  • Met betrekking tot staatssteunprocedures is de Commissie bevoegd nieuwe procedures in te leiden met betrekking tot steun die vóór het einde van de overgangsperiode wordt verleend, gedurende een periode van vier jaar na het einde van de transitieperiode.

Toekomstige relatie EU/UK met overeenkomst

  • In de Political Declaration wordt overwogen dat een een ‘level playing field for open en fair competition’ moet worden geborgd. Bepalingen die daarvoor zorgen, zouden betrekking moeten hebben op staatssteun, mededinging, maatschappelijke en werknemersnormen, milieunormen, klimaatsverandering en relevante fiscale zaken, op basis van de getroffen maatregelen voor een gelijk speelveld, zoals vastgesteld in de Uittredingsovereenkomst en in verhouding tot de algehele economische relatie.

Toekomstige relatie EU / UK zonder overeenkomst

  • Vanaf de intrekkingsdatum wordt het Verenigd Koninkrijk een ‘derde land’ wat de toepassing van EU-mededingingsregels betreft.
  • De Commissie zal haar rechtsmacht blijven uitoefenen ten aanzien van overeenkomsten of gedragingen die de mededinging op de interne markt beïnvloeden. De jurisdictie van het Verenigd Koninkrijk over dergelijke praktijken krachtens haar eigen nationale mededingingsregels kan parallel van toepassing zijn.
  • Momenteel is er een wettelijke verplichting om de Britse mededingingsregels te interpreteren op een manier die consistent is met de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Zonder overeenkomst vereist de (gewijzigde) wet enkel dat de CMA en de rechtbanken inconsistentie tussen hun beslissingen en EU-wetgeving en de beslissingen van het Europese Hof van Justitie vermijden vóór de Exit Day. De huidige Europese groepsvrijstellingsverordeningen (bijvoorbeeld overeenkomsten met betrekking tot verticale overeenkomsten en technologieoverdrachten) zullen in het Brits recht worden geïncorporeerd en daarmee ‘nationaal recht’ worden.
  • Voor de periode na Exit Day zal het Verenigd Koninkrijk bestaande EU-regels voor staatssteun omzetten in nationale wet- en regelgeving, maar de wetgever in het Verenigd Koninkrijk mag deze wetgeving in de toekomst aanpassen. De CMA zal toezien op de naleving van de staatssteunregels.
  • Concentraties die bij de EU moeten worden aangemeld, moeten mogelijk ook in het Verenigd Koninkrijk aangemeld, indien geen goedkeuringsbesluit is verkregen vóór 31 januari 2020.

Zie ook de artikelen over de impact van Brexit in andere praktijkgebieden. Voor een meer gedetailleerde analyse van de impact van Brexit op uw bedrijf, aarzel niet om contact op te nemen met een van onze experts.