1 min read
Legal Alert: Pensioenfondsen en Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
12 November 2020

Op 10 november 2020 is het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) als hamerstuk afgedaan. De Wbtr treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De nieuwe wet beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht bij onder andere pensioenfondsen te verbeteren.

De Wbtr bevat een aantal bepalingen die in het bijzonder van belang zijn voor pensioenfondsen. Lees de belangrijkste aandachtspunten voor pensioenfondsbesturen in onze Legal Alert Pensioenfondsen Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.