1 min read
Kabinet wil uitbetalen met aandelenopties bij start-ups en scale-ups aantrekkelijker maken
28 May 2019

Het kabinet wil het voor start-ups en scale-ups aantrekkelijker maken hun werknemers in aandelenopties te betalen. Zo kunnen deze bedrijven makkelijker getalenteerde werknemers aantrekken en wordt de ontwikkeling van jonge bedrijven in Nederland gestimuleerd.

Dit schrijft staatssecretaris Menno Snel van Financiën in zijn fiscale beleidsagenda, waarin zijn beleidsprioriteiten zijn opgenomen. De komende tijd wordt onderzocht of er een regeling ontworpen kan worden die qua moment van belastingheffing meer past bij de situatie van start-ups en scale-ups. 

Staatssecretaris Snel: “Jonge en innovatieve bedrijven zijn van groot belang voor de Nederlandse economie.  Iedereen moet belasting betalen om bij te dragen aan onze samenleving, maar we kunnen wel kijken of we dat zo slim mogelijk kunnen doen, zodat we de groei van jonge bedrijven stimuleren. ”

Aandelenopties in plaats van een regulier salaris

Startups en scale‑ups bieden medewerkers graag aandelenopties aan als loon in plaats van een regulier salaris. Dit omdat deze jonge ondernemingen meestal niet genoeg geld hebben om een hoog salaris te betalen. Via het uitgeven van aandelenopties kunnen ze toch concurreren met andere bedrijven en worden talentvolle medewerkers nauwer betrokken bij de onderneming.

Over de aandelenopties moet wel belasting worden betaald; het is namelijk een vorm van salaris.  Op dit moment vindt de belastingheffing over de aandelenopties plaats als deze om worden gezet in aandelen. Medewerkers van start-ups en scale-ups worden dan geconfronteerd met een belastingheffing, terwijl ze de aandelen op dat moment vaak nog helemaal niet kunnen verkopen en ook nog niet voldoende ander geld hebben om de belasting te kunnen betalen.

Prinsjesdag 2020

De komende tijd wordt onderzocht of het mogelijk en voor deze medewerkers ook aantrekkelijker is om de belastingheffing uit te stellen naar een later moment, wanneer er wél geld beschikbaar is om de belasting te betalen. Bijvoorbeeld op het moment dat de onderneming een beursgang maakt. Als het lukt om dit aantrekkelijk vorm te geven, is het doel het wetsvoorstel in 2020 op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer te sturen.

In de fiscale beleidsagenda gaat de staatssecretaris verder in op de stand van zaken van zijn prioriteiten: het aanpakken van belastingontwijking en belastingontduiking, het verlagen van de belasting op arbeid, een Nederlands vestigingsklimaat dat fiscaal concurrerend blijft voor reële economische activiteiten, het belastingstelsel verder vergroenen en een goed uitvoerbaar belastingstelsel. 

Werknemersparticipatie: tóch concurreren

Werknemersparticipatie wordt steeds vaker ingezet in aanvulling op een relatief bescheiden basissalaris. Zo kan het bedrijf toch concurreren met ondernemingen die hoge salarissen en goudgerande secundaire arbeidsvoorwaarden hanteren. Werknemersparticipatie is op maat te maken om passend te zijn bij het bedrijf en zijn strategie. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met onze werknemersparticipatie-experts bestaande uit  beloningsbeleidadvocaat Marjolijn Lips, fiscalist Sjoerd Stokmans en notaris Maarten Appels.