1 min read
Geen btw verschuldigd bij doorbelasten WA-premie door ziekenhuis naar stafmaatschap
10 June 2024

Standaard praktijk is dat ziekenhuizen een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten waarbij ook schade wordt meeverzekerd die het gevolg is van verrichtingen van de medisch specialisten. Het ziekenhuis belast doorgaans het toerekenbare deel van de WA-premie door aan de stafmaatschap. Over deze doorbelasting moet volgens de Belastingdienst 21% btw in rekening worden gebracht en afgedragen, omdat sprake zou zijn van een btw-belaste prestatie. Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft recent in haar uitspraak van 29 mei 2024 geoordeeld dat geen sprake is van een dienst waarover btw is verschuldigd.

 

Relevante feiten

Alle binnen de muren van het ziekenhuis verrichte handelingen vinden plaats onder verantwoordelijkheid en voor risico van het ziekenhuis. Hiertoe heeft het ziekenhuis een centrale aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het ziekenhuis heeft 30% van de hiervoor verschuldigde verzekeringspremie (de ‘WA-premie’) doorbelast aan de stafmaatschap, ter zake waarvan zij btw in rekening heeft gebracht en heeft afgedragen aan de Belastingdienst. Van belang hierbij is dat in de polisvoorwaarden is bepaald dat de stafmaatschap binnen de verzekering valt.

 

Oordeel van de rechtbank

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de doorbelasting van een deel van de WA-premie geen door het ziekenhuis verrichte dienst vormt waarover btw is verschuldigd. Als gevolg is er ten onrechte btw in rekening gebracht en afgedragen aan de Belastingdienst.

Naar het oordeel van de rechtbank is van belang dat de stafmaatschap en de medisch specialisten in de verzekeringsovereenkomst expliciet als verzekerden zijn aangemerkt en zij, ook los van het ziekenhuis, direct die vrijwaring bij de verzekeraar kunnen inroepen. Volgens de rechtbank heeft dit tot gevolg dat de dienst, bestaande uit de vrijwaring van de stafmaatschap voor aansprakelijkheid voor schade aan derden, verricht wordt door de verzekeraar. Het ziekenhuis is dus slechts de verzekeringnemer en betaalt de WA-premie aan de verzekeringsmaatschappij, waarvoor deze tevens de vrijwaring van de stafmaatschap op zich neemt. Daarmee ontvalt de grond van de stelling van de Belastingdienst dat de doorbelasting van een deel van de WA-premie de vergoeding vormt voor die dienst, en dus ook de grond voor het heffen van btw ter zake van die doorbelasting.

Ten overvloede merkt de rechtbank op dat zij tegenover de doorbelasting van de WA-premie ook geen andere voor de btw relevante prestatie ziet. Daarnaast benoemt de rechtbank dat, zou toch sprake zou zijn van een belastbare prestatie door het ziekenhuis aan de stafmaatschap, die prestatie een handeling is ter zake van verzekering die btw-vrijgesteld is.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Daniëlle Westerhoff of Cézanne Alsemgeest.

Terug
Geen btw verschuldigd bij doorbelasten WA-premie door ziekenhuis naar stafmaatschap