1 min read
Content is king, dus optimaliseer uw intellectueel eigendom!
2 February 2017

Dealmakers in de technologie-, media- en telecommunicatiesector weten: content is king en de kans om een graantje mee te pikken in de ontwikkelingen rondom content is een grote drijfveer in de sector. De AT&T en Time Warner deal, de megadeal van het afgelopen jaar, is daarvan een goed voorbeeld. De deal maakt ook de trend zichtbaar die gaande is over de gehele linie van media en tech, om zowel de content creatie als de content distributie te beheersen. Want degene die invloed en controle heeft over de content, bepaalt ook de distributie ervan en daarmee uiteindelijk ook haar waarde.

Veiligstellen intellectueel eigendom op content

Controle over content vereist dat het intellectueel eigendom op de content is veiliggesteld. Vanaf de startup fase zouden ondernemingen hun intellectueel eigendom moeten koesteren en zich bewust moeten zijn van het belang van bescherming ervan. Het spreekt voor zich dat het tijdige verrichten van de juiste IE registraties daarin een eerste stap is. Maar dat is niet voldoende. Om een goede uitgangspositie te verzekeren zou de onderneming zich moeten beraden op een organisatiestructuur die maakt dat intellectueel eigendom die wordt gecreëerd automatisch toevalt aan de onderneming. In de gevallen ofwel als dat niet haalbaar is, dat er in voorkomend geval altijd tenminste (contractuele) afspraken worden gemaakt die ervoor zorgen dat de onderneming vrijelijk kan beschikken over relevante intellectueel eigendom en dat de onderneming ongehinderd alle content kan exploiteren.

Om dit punt te bereiken en een IE bewuste organisatie te worden is om te beginnen nuttig om inzicht te hebben in de aard van de betrokkenheid van de verschillende mensen die actief zijn bij het maken van content. Want het soort betrokkenheid bepaalt of er al of geen separate actie nodig is om IE dat voortvloeit uit de bijdrage van medewerkers ten goede te laten komen van de onderneming. Zo zal het intellectueel eigendom dat ontstaat uit activiteiten van werknemers in de regel van rechtswege toevallen aan de onderneming als werkgever. Maar er zijn uitzonderingen op die regel. Bovendien geldt die regel voor andere creatieve betrokkenen, die geen werknemer zijn maar bijvoorbeeld freelancer, niet automatisch. Vandaar dat het aan te raden is om regelingen te treffen die voor alle content makers gelden en die ertoe leiden dat het IE op hun inbreng aan de onderneming wordt overgedragen of dat die een onbeperkt gebruiksrecht krijgt. 

Intellectuele eigendom bij inzet externe partijen

Maar niet alleen de bij het content maken betrokken medewerkers vereisen zorg en aandacht. Als de onderneming externe partijen bij het content maken betrekt, doet de onderneming er goed aan te zorgen dat contracten met die partijen een voorziening bevatten dat het intellectueel eigendom wordt overgedragen, althans dat er een onbeperkt gebruiksrecht is. En als know how, data of informatie materialen (waarop intellectueel eigendom rust) van derden deel uitmaken van de  content , zal de onderneming zich moeten verzekeren dat het vrijelijk gebruik kan maken van die know how, data en materialen. dat de onderneming die kan exploiteren  en dat de onderneming daar ook  te allen tijde toegang toe heeft.  Het verzekeren van ongehinderde en blijvende toegang is met name in de digitale omgeving relevant.

Controle over content en intellectuele eigendom is een belangrijke bouwsteen voor de groei en waarde van een onderneming. Het is een relevant aspect  bij kleine maar ook grotere transacties. Meer weten? Neem contact op met  Kriek Wille, hoofd van de IE praktijk van Van Doorne, of één van de andere leden van Van Doorne’s IE of TMT team: Jeroen SombezkiMarjolijn LipsLouis Jonker of Chris In ’t Veld.