1 min read
Besluitvorming bij pensioenfondsen wordt wettelijk aangescherpt
7 September 2020

Op het gebied van besluitvorming door pensioenfondsen doen zich belangrijke ontwikkelingen voor, onder meer met als doel de continuïteit van de besluitvorming te allen tijde te waarborgen, ook tijdens een pandemie. Ook zal op korte termijn wetgeving worden ingevoerd die van belang is voor pensioenfondsen. 

In deze bedrage gaan Arnout en Sijbren in op deze ontwikkelingen. Zij leggen de nadruk op zaken die pensioenfondsen statutair kunnen regelen. Aan de hand van het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen bespreken zij onder andere de taakstelling van een pensioenfonds, belet en ontstentenis van bestuurders en toezichthouders, en tegenstrijdig belang. Ook bespreken zijn mechanismen voor flexibele besluitvorming ter waarborging van de continuïteit.