1 min read
Arboplicht organisatie geldt ook voor thuiswerkende werknemer en coronarisico's Steven Sterk en Alexander Briejer in Nationaal Register
19 November 2020

De werkgever moet medewerkers op kantoor zo goed mogelijk beschermen tegen besmettingsgevaar. De nieuwe Coronawet biedt de inspectie expliciet de mogelijkheid tot sanctioneren als een werkgever dat niet doet. De verplichting voor een veilige werkomgeving te zorgen, geldt ook voor thuiswerksituaties. Dat betekent dat de werkgever moet zorgen voor een veilige, ergonomisch ingerichte thuiswerkplek. Zelfs werkdruk valt daaronder. 

Steven Sterk en Alexander Briejer geven hun bespiegeling in de meest recente editie van Nationaal Register.