1 min read
Eerstelijn de dupe van nieuwe regels jaarverantwoording?
15 December 2020

Het Zorg & Life Sciences team van Van Doorne heeft een reactie ingediend op de consultatieronde van VWS over de concept Regeling jaarverantwoording Wmg. In het concept valt op dat het aantal zorgaanbieders dat een openbare jaarverantwoording moet opstellen sterk toeneemt. Van 3.000 nu naar 21.000 straks. Vooral kleinere aanbieders, maar ook bijv. onderaannemers en MSB’s, zullen te maken krijgen met toegenomen administratieve lasten. De vraag kan worden gesteld of die lasten opwegen tegen de mogelijke voordelen die volgens VWS vooral liggen op het gebied van fraudebestrijding. In de consultatie doet Van Doorne een voorstel om de reikwijdte van de regeling in te perken door aan te sluiten bij de reikwijdte van de nieuwe Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa).