Opleidingen
Opleidingen

Van Doorne richt zich op maatschappelijke en economische ontwikkelingen die impact hebben op (toekomstige) cliënten. We dragen bij aan oplossingen voor strategische vraagstukken in onze samenleving; mensen bij elkaar brengen, gelijke kansen bevorderen en bijdragen aan de grote milieu-, mobiliteits- en leefomgevingsvraagstukken van onze tijd.

We zijn een project gedreven organisatie waar operational excellence leidend is en waar we vakgebied overstijgend en professioneel samenwerken. Als je bij Van Doorne werkt krijg je de ruimte om jezelf te zijn, initiatieven te ontplooien en verantwoordelijkheid te nemen. Om een vraag vanuit verschillende perspectieven te bekijken zijn creativiteit en een open blik nodig.
Winstgevendheid en groei zijn het resultaat van een organisatie waarin iedereen geïnspireerd werkt vanuit eigen kwaliteiten. Om dat mogelijk te maken staan continu leren en ontwikkelen bij Van Doorne hoog in het vaandel. Dit geldt niet alleen voor onze juridische kennis. Voor een goede ontwikkeling van ons kantoor zijn persoonlijk leiderschap en ondernemerschap, samen met de juiste communicatieve en professionele vaardigheden, van groot belang.

 

Cursussen
In samenwerking met hoogleraren en/of universiteiten organiseren we regelmatig juridisch inhoudelijke cursussen. Ook geven onze eigen mensen les. Het cursusaanbod staat open voor al onze advocaten, (kandidaat-)notarissen en fiscalisten en ook voor onze student-stagiaires en juridisch assistenten.

Jurisprudentielunch
We hechten belang aan een brede opleiding van onze eigen mensen. Om die reden organiseren we elke dinsdag de jurisprudentielunch. Twee advocaat-stagiaires bereiden een uitspraak voor onder begeleiding van een partner. Deze leidt de discussie, plaatst de besproken uitspraken in een breder kader en geeft voorbeelden uit de eigen praktijk. Vier keer per jaar wordt een door de VU geselecteerd juridisch inhoudelijk onderwerp behandeld door een docent of hoogleraar. Dit staat bekend als de VU College Tour.

Studiedagen/Seminars
Als er een belangrijke wijziging op een bepaald rechtsgebied aan komt, organiseren de diverse expertisegebieden studiedagen. Ook organiseert Van Doorne seminars voor cliënten om deze te informeren en voor te bereiden op, bijvoorbeeld, een komende wetswijziging. Deze bijeenkomsten worden ook goed bezocht door onze eigen mensen.

Externe cursussen
Dat Van Doorne een sterk en uitgebreid intern opleidingsprogramma aanbiedt, betekent niet dat je niet aan externe cursussen kunt deelnemen. Integendeel. In overleg met de Learning & Development Adviseur bekijken we welke behoeften en mogelijkheden er zijn. Aan getalenteerde juristen bieden we bijvoorbeeld de mogelijkheid een specialisatieopleiding te volgen, waarmee je je een specialisme helemaal eigen kunt maken.