Waarmee kunnen wij u helpen?

  Aansprakelijkheidsrecht

  In het geval dat u te maken krijgt met een aansprakelijkheidsstelling of zelf schade moet verhalen, staat Van Doorne u bij met een multidisciplinair team van experts op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en geschiloplossing.

  Voorkomen van claims

  Vergissen is menselijk en waar gehakt wordt vallen spaanders. Kortom: een fout is zo gemaakt, ook in uw professionele organisatie, door u als professional of in uw functie van bestuurder of commissaris. Steeds kunt u, met of zonder fout, te maken krijgen met claims van cliënten, afnemers, crediteuren, aandeelhouders of anderen.  Met een claim wordt druk op u uitgeoefend, die vaak gepaard gaat met media-aandacht.

  Optimaal resultaat

  Wij staan vaak professionals bij, (mede) op verzoek van hun aansprakelijkheidsverzekeraar: advocaten, accountants, notarissen, belastingadviseurs, curatoren, octrooigemachtigden, bestuurders en commissarissen. Ook treden wij op voor bedrijven, bij verwijten over gebrekkige producten of over verleende diensten. Ons team beheerst het aansprakelijkheidsrecht en geschilbeslechting als geen ander. Tegelijkertijd houden we oog voor praktische oplossingen om een potentieel geschil te voorkomen.

  Meer informatie

  Bent u benieuwd op welke manier wij u kunnen bijstaan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt daarvoor terecht bij Walter Hendriksen.