1 min read
‘Wet op sommige punten doorgeschoten’ Hugo Reumkens en Koen de Roo in Nationaal Register
18 February 2020

De Tweede Kamer heeft het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Hiermee is een nieuwe stap gezet in een wetgevingsproces waarmee de regels rond governance over de volle breedte van het rechtspersonenrecht gestroomlijnd moeten worden. Voor de praktijk betekent dit vooral dat veranderingen in de wetgeving voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen in zicht komen. 

Koen de Roo en Hugo Reumkens geven hun bespiegeling in de laatste editie van Nationaal Register.