1 min read
Wet differentiatie overdrachtsbelasting nu ook aangenomen door de Eerste Kamer
17 December 2020

Op 15 december 2020 heeft in navolging op de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting aangenomen.

De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:

  • Het algemene overdrachtsbelastingtarief stijgt per 1 januari 2021 van 6% naar 8%. Het algemene tarief gaat óók gelden voor woningen die de koper niet gebruikt om zelf duurzaam te bewonen, waaronder beleggingspanden en vakantiewoningen. Merk op dat het 8%-tarief ook zal gelden voor ouders die een woning voor hun kinderen kopen.
  • Voor woningen gekocht door natuurlijke personen om zelf duurzaam te bewonen blijft het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2% van toepassing.
  • Per 1 januari 2021 geldt een overdrachtsbelastingvrijstelling voor starters op de woningmarkt. Iemand kwalificeert als starter wanneer deze starter bij aankoop van een woning tussen de 18 en 34 jaar is. Een starter kan de vrijstelling maar eenmalig toepassen. Woningbezitters tussen de 18 en 34 jaar die nog geen gebruik hebben gemaakt van deze vrijstelling kunnen hier dus alsnog gebruik van maken bij de aankoop van de volgende woning, mits zij op het moment van verkrijging de leeftijd van 35 jaar nog niet hebben bereikt. Per 1 april 2021 is de toepassing van deze vrijstelling gemaximeerd op een commerciële waarde van € 400.000 (een finale grens). In de periode 1 januari 2021 en 1 april 2021 kunnen starters daarom een woning verkrijgen met toepassing van de overdrachtsbelastingvrijstelling, ongeacht de waarde.

Taakoverdracht woningcorporaties

De verhoging van de overdrachtsbelasting heeft een direct effect op woningcorporaties (ANBI’s) en belemmert mogelijk ook de verkoop woningen tussen woningcorporaties onderling. Daarom zal de overdrachtsbelastingvrijstelling voor de taakoverdracht tussen ANBI’s in zowel sanerings- als niet-saneringssituaties worden verruimd (met terugwerkende kracht) per 1 oktober 2020 respectievelijk 1 januari 2021.

Voor meer informatie over (de ontwikkelingen) rondom de Wet differentiatie overdrachtsbelasting, kunt u contact met ons opnemen.