1 min read
Verruiming “Temporary Framework” van de Europese Commissie en goedkeuring steunmaatregelen voor Nederlandse zorgverleners op het gebied van e-health
7 April 2020

Op 20 maart berichtten wij u over het Temporary Framework dat is aangenomen door de Europese Commissie, op basis waarvan overheden in staat zijn steun te bieden aan bedrijven en zo de economische schade van de COVID-19-uitbraak te beperken. Dit regelgevend kader is inmiddels uitgebreid.

Vorige week kondigde de Europese Commissie al aan het “Temporary Framework” dat op 19 maart is aangenomen te willen verruimen. Dit heeft zij inmiddels gedaan. De wijziging die op 3 april is goedgekeurd geeft overheden de ruimte om het onderzoek naar corona-gerelateerde producten, evenals het testen en de productie daarvan, te versnellen. Ook biedt het aanvullende mogelijkheden voor het beschermen van banen en het ondersteunen van de economie.  

De wijziging van het “Temporary Framework” houdt de volgende 5 nieuwe, aanvullende soorten steunmaatregelen in:

  1. Steun voor onderzoek en ontwikkeling (O&O, oftewel R&D) omtrent het coronavirus in de vorm directe subsidies, terugbetaalbare voorschotten of belastingvoordelen.
  2. Steun voor de bouw en opschaling van testfaciliteiten in de vorm van directe subsidies, terugbetaalbare voorschotten, belastingvoordelen of garanties tegen verliezen. Daarbij gaat het om ondersteunende faciliteiten voor de productie van onder andere geneesmiddelen (met inbegrip van vaccins) en behandelingen, medische hulpmiddelen, apparatuur, desinfecteermiddelen en instrumenten voor dataverzameling- en verwerking.
  3. Steun voor de productie an sich van de onder (ii) genoemde producten in de vorm van directe subsidies, terugbetaalbare voorschotten, belastingvoordelen of garanties tegen verliezen.
  4. Steun in de vorm van uitstel van belastingbetaling en/of opschorting van de betalingsverplichting van sociale premies, om tekorten aan liquiditeit bij ondernemingen te verminderen en bij te dragen aan het behoud van banen.
  5. Steun in de vorm van loonsubsidies voor werknemers, om eveneens banen te kunnen behouden. 

De steunmaatregelen die overheden kunnen nemen op basis van het regelgevend kader kunnen worden gecombineerd met andere soorten steun, bijvoorbeeld steun die is goedgekeurd op grond van artikel 107(2)(b) VWEU.  

De Europese Commissie heeft gedurende de afgelopen weken verscheidene verzoeken om overheidssteun op grond van dit regelgevend kader goedgekeurd. Zo ook het verzoek van de Nederlandse overheid. Op 3 april keurde de Europese Commissie de Nederlandse steunregeling ter waarde van EUR 23 miljoen goed, waarmee aanbieders van maatschappelijke hulp, medische verzorging en jeugdzorg, die zorg op afstand leveren, financieel ondersteund kunnen worden. Zij worden momenteel geconfronteerd met een toegenomen vraag aan e-health, nu patiënten thuis moeten blijven ten gevolge van de COVID-19-uitbraak. De financiële steun voor deze diensten groeide echter niet mee. Met deze steunregeling in de hand kan de Nederlandse overheid rechtstreekse subsidies aan deze zorgverleners verstrekken, oplopend tot maximaal EUR 100.000 per onderneming. De zorgverleners kunnen daarmee internettoepassingen op het gebied van e-health kopen, huren, in licentie nemen en gebruiken. Zo kunnen zij zorg op afstand blijven leveren en stimuleren als alternatief voor de zorgverlening die normaliter in het ziekenhuis plaatsvindt. 

Heeft u vragen over de staatssteunregels? Neem dan contact met ons op. 

Een overzicht van eerder gepubliceerde artikelen over overheidssteun – en nog veel meer relevante informatie – vindt u op onze Van Doorne COVID-19 infopagina.