1 min read
Verkopers opgelet; sinds 1 januari 2023 nieuwe regels voor 'van-voor' prijsacties!
16 January 2023

Het heeft even geduurd, maar inmiddels is duidelijk hoe Nederland wil omgaan met de ‘nieuwe’ Europese regels voor ‘van-voor’ prijsacties, die op 28 mei 2022 in werking zijn getreden. Het doel van deze regels is voorkomen dat verkopers consumenten misleiden. Iedereen kent wel het klassieke voorbeeld van het nog even snel verhogen van de koopprijs vlak voordat een prijsactie (zoals op Black Friday) van start gaat, waardoor de verstrekte korting (veel) hoger lijkt en consumenten massaal gaan kopen. Dergelijke praktijken worden hiermee aan banden gelegd.

Hieronder zetten wij deze nieuwe regels kort uiteen, waarna wij deze nader zullen toelichten.

 • Op 5 december 2022 zijn wettelijke regels gepubliceerd over het voeren van van-voor prijsacties (bijvoorbeeld ‘van 10 euro voor 5 euro’), die in werking treden per 1 januari 2023.
 • Het uitgangspunt hiervan is dat verkopers, als ze een prijsverminderingsactie willen voeren met vermelding van een eerdere prijs (de ‘van prijs’), voor de van-prijs de laagste prijs moeten vermelden, die is gehanteerd in een periode van niet korter dan 30 dagen voorafgaand aan de prijsvermindering. 
 • Op dit uitgangspunt – in de toelichting op die nieuwe regels aangeduid als de ‘algemene regel’ – zijn uitzonderingen mogelijk voor:
 1. progressieve prijsvermindering (eerst 20% korting, daarna 30% en vervolgens 40%),
 2. producten die minder dan 30 dagen op de markt zijn, en
 3. producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.  
 • In strijd handelen met de nieuwe regels levert een oneerlijke handelspraktijk op. De Autoriteit Consument & Markt houdt hier toezicht op.

Algemene regel
De regels over prijsverminderingen zien op verkoopbevorderende uitingen van een verkoper die de strekking hebben dat de verkoper de prijs van zijn product(en) verlaagt. Goed om te weten is dat die regels zien op zowel online als offline verkoop. De nieuwe regels zien echter niet op algemene marketingclaims zonder prijsverminderingsacties, zoals de slogan ‘Laagste prijzen vind je bij ons’.

De algemene regel luidt: als een verkoper een prijsverlaging wil doorvoeren, waarbij wordt verwezen naar een vorige prijs (de ‘van prijs’), dan moet die verkoper voor de ‘van prijs’ de prijs nemen die is gehanteerd tijdens een periode die niet korter is dan 30 dagen voor de prijsvermindering. Deze regel illustreren we aan de hand van een voorbeeld.

 • Een speelgoedverkoper geeft op 3 december in het kader van Sinterklaas een korting van 20% op speelgoedauto’s die normaliter 5 euro kosten: van 5 euro voor 4 euro.
 • De speelgoedverkoper verhoogt de prijs na Sinterklaas weer naar de ‘normale’ verkoopprijs, dus naar 5 euro.
 • Op 20 december wil die speelgoedverkoper voor kerst 40% korting geven op diezelfde speelgoedauto’s. Wat geldt in dit geval?
  • Wat mag niet: van 5 euro voor 3 euro (dus 40% op die 5 euro).
  • Wat mag wel: van 4 euro (want dat is de laagste prijs in de afgelopen 30 dagen) voor 2,40 euro (dus 40% op die 4 euro).

Uitzonderingen
De Europese regels bieden lidstaten de ruimte om uitzonderingen op de algemene regel te implementeren. Nederland heeft hiervan gebruik gemaakt en 3 uitzonderingen geïmplementeerd:   

1) Progressieve (oplopende) prijsverminderingen
Deze uitzondering houdt in dat als een verkoper oplopende prijsverminderingen na elkaar wil doorvoeren, die verkoper voor de van prijs mag aansluiten bij de prijs die gold vóór de eerste prijsvermindering. Wat mag dan gelet hierop:

Januari

Februari

Maart

April

EUR 50 (normale prijs)

Van EUR 50 voor EUR 40

Van EUR 50 voor EUR 30

Van EUR 50 voor EUR 20

Wel is vereist dat het gaat om een onafgebroken opeenvolging van prijsverminderingen. Daarnaast is deze uitzondering in tijd beperkt tot drie kalendermaanden na de aankondiging van de eerste prijsvermindering. Daarna gaat de algemene regel weer gelden – in het voorbeeld hierboven dus vanaf mei.

2) Producten die minder dan 30 dagen op de markt zijn
Deze uitzondering geldt voor producten die voor het eerst op de markt worden gebracht. Daarmee wordt volgens de minister bedoeld dat de verkoper de producten voor het eerst beschikbaar stelt (offline of online). Dit moment kan samenvallen met de introductie van dat product op de markt, maar dat hoeft niet. Of het Europese Hof dezelfde interpretatie zal hanteren, zal de tijd leren. Voor dergelijke producten hoeven verkopers tot maximaal 30 dagen na het op de markt brengen van dat product, geen acht te slaan op de algemene regel voor ‘van-voor’ prijsacties.  

3) Producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid
Deze uitzondering is in het leven geroepen om producten die aan bederf onderhevig zijn, vaker af te kunnen prijzen in een korte tijd om deze alsnog te kunnen verkopen. Dit past ook in het huidige maatschappelijke perspectief van duurzaamheid. Het gaat in dit kader om producten als verse groenten, vers fruit, verse vruchtensappen, koelverse maaltijden, verse vis, verse bloemen, etc.

De minister kan via een ministeriële regeling de productcategorieën wijzigen. Op die manier kunnen er snel aanpassingen worden doorgevoerd als dat vanwege productinnovaties of andere ontwikkelingen wenselijk is.

What else?
In strijd handelen met deze nieuwe regels levert een oneerlijke handelspraktijk op. De Autoriteit Consument & Markt houdt toezicht op naleving. We zien ook steeds vaker dat onderzoeken worden uitgevoerd waarbij wordt gemonitord of consumenten worden misleid doordat er ‘onjuiste’ prijzen worden gepresenteerd. Zeer belangrijk dus om de nieuwe regels goed op het netvlies te hebben.

Mocht u hierover vragen hebben of nader advies willen, neem dan contact met ons op.