1 min read
Vechten om data Column trendstrateeg Lieke Lamb
16 January 2020

Er is werk aan de winkel voor de winkelier! Informatiestromen rond consumentengoederen, food & beverages gaan de winst brengen naar de retailketen. Niet de producten gaan zorgen voor de marge, maar de data over die producten: het logistieke proces en het gedrag van de gebruiker.

Werkelijk alles wordt de komende jaren gemeten en vastgelegd in cijfers. Niet alleen door vertrouwde administratieve systemen, ook door nieuwe technologische hoogstandjes. Denk aan het Internet of Things waarbij camera’s, microfoons, druksensoren etc. gebruikt worden om de levens­cyclus van producten te volgen en te optimaliseren. Voor meer winst, maar je kunt ook andere doelen bedenken, zoals meer duurzaamheid. Alles kan per product worden gemeten en geoptimaliseerd. 

Schaalgrootte

Hier zijn flinke investeringen en dus schaalgrootte voor nodig. Dit is dan ook één van de oorzaken van de huidige consolidatie in de retailsector. En nieuwe spelers zijn in feite geen retailers, maar ICT-bedrijven. In de financiële sector zien we al dat fintechbedrijven de lucratieve producten naar zich toe halen en de lastige producten overlaten aan de gevestigde orde. In retail zullen ‘retech’bedrijven ook alleen die producten voeren die zich lenen voor een relatief hoge marge. En er is maar ruimte voor een paar (hele grote) spelers. Wie blijft er over?

Spanningsveld

De komende jaren gaan we ontdekken waar de grens van het toelaatbare ligt bij het verzamelen van al die gegevens rond het gebruik van een product. Winkelketens moeten zich goed afvragen hoe ze omgaan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kan een producent, distributeur, retailer of eindklant bijvoorbeeld korting krijgen bij het beschikbaar stellen van data rond het logistieke proces of tijdens of na het gebruik van een product? We stevenen rechtstreeks af op een datadictatuur. Met een gezond spanningsveld tussen enerzijds de transparantie die een retailer nastreeft en anderzijds de privacy die de eindgebruiker opeist.

Wie krijgt de data?

Het eigenaarschap van gegevens is een nieuw speelveld met nieuwe verrekenmodellen. Soms kan er geruild worden: data-voor-data. Vaak kan dit echter niet, omdat de gegevensstroom met betekenisvolle data (informatie) in één richting gaat. Bijvoorbeeld van de eindgebruiker via een retail outlet naar een distributeur, importeur of producent. Welke ketenpartner trekt de regie naar zich toe? Mijn ervaring is dat de partij die haar ICT het best op orde heeft en die real time informatie kan verstrekken aan de ketenpartners, als winnaar uit de bus komt.

Lieke Lamb is TrendStrateeg & innovatie-ambassadeur bij het Future Expertise Center | www.TrendWatcher.com