1 min read
Retail Nieuwsflits
17 July 2019

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming hebben vrijdag 12 juli 2019 een wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd dat ziet op de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (de Franchisewet). Nu de inhoud van het wetsvoorstel pas openbaar wordt bij indiening in de Tweede Kamer is onduidelijk of en hoe de reacties op het voorontwerp van de wet – zie ook ons nieuwsbericht van 5 februari 2019 – in dit wetsvoorstel zijn meegenomen. 

Volgens Staatssecretaris Keijzer is ‘dit wetsvoorstel noodzakelijk om de samenwerking tussen de franchisegever en de franchisenemer in goede banen te leiden en zo de machtsbalans tussen de franchisegevers en franchisenemers te herstellen en bescherming te bieden aan deze franchisenemers’. Dit laatste was juist één van de kritiekpunten op het in januari van dit jaar ter internetconsultatie aangeboden voorontwerp en de vraag is dan ook of het aan de Raad van State toegezonden wetsvoorstel evenwichtiger is qua inhoud. Wij zullen echter nog even geduld moeten hebben. Wij houden de vinger aan de pols. Updates kunt u via onze website blijven verwachten.