1 min read
Nieuwe editie SDU Commentaar BPR verschenen
5 May 2021

Op 2 mei 2021 is een nieuwe editie verschenen van Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht. Robert Hendrikse en Hermine ten Haaft hebben hierin het commentaar bij de artikelen 254 t/m 259 Rv geschreven.

Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht omvat praktisch en diepgaand artikelsgewijs commentaar op artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het commentaar neemt een eigen plaats in tussen de bestaande naslagwerken. Naast een analyse en juridische duiding van de wetsbepalingen (in beginsel per artikellid) wordt tevens verwezen naar relevante rechtspraak, parlementaire geschiedenis en literatuur. Met name de verwijzing naar deze diverse andere bronnen, maakt dit commentaar onderscheidend ten opzichte van andere commentaren.

U kunt deze uitgave bestellen via deze link.