1 min read
Nieuw fiscaal beleidsrapport zet in op stabiel Nederlands belastingklimaat
22 February 2024

Vorige week heeft een Nederlandse onafhankelijke werkgroep bestaande uit topambtenaren een uitgebreid rapport uitgebracht (klik hier, alleen beschikbaar in het Nederlands) met aanbevelingen om het Nederlandse belastingstelsel te verbeteren. Deze aanbevelingen kunnen door politieke partijen worden gebruikt tijdens de huidige vorming van onze nieuwe Nederlandse regering. Het rapport benadrukt de noodzaak van stabiel fiscaal beleid om het concurrerende bedrijfsklimaat van Nederland te handhaven, wat recentelijk een onderwerp van discussie is geworden in Nederland. Het rapport biedt zowel suggesties voor het versoepelen van bepaalde belastingregels als voor verdere aanscherping.

We hebben de belangrijkste aanbevelingen hieronder samengevat:

 • EU-harmonisatie van het expatregime, met name de 30%-regeling, om de voordelen voor het bedrijfsklimaat te behouden, met aandrang op EU-niveau afstemming en het ontmoedigen van unilaterale beperkingen.
 • Versoepeling van de vereisten voor de 30%-regeling:
  • Terugdraaien van de aanscherping in 2024 van de 30%-regeling (de ‘Motie-Omtzigt’);
  • Introductie van een 35%-25%-15% benadering (vrijstelling van 30% in de eerste 20 maanden, 25% in de tweede 20 maanden en 15% in de laatste 20 maanden);
  • Verhoging van het salarisplafond van EUR 233.000 naar EUR 500.000;
  • Verlaging van de salarisvoorwaarde naar modaal loon (ongeveer EUR 40.000);
 • Versoepelen van de fiscale afschrijvingsregels om een hogere afschrijving van gebouwen in eigen gebruik toe te staan, d.w.z. tot 50% (momenteel: 100%) van de WOZ- waarde.
 • Introductie van een vlak tarief in de vennootschapsbelasting van 24%, waarmee het huidige systeem met twee tarieven wordt afgeschaft om in lijn te komen met het Europese gemiddelde en de concurrentiepositie te verbeteren.
 • Introductie van een restitueerbaar belastingkrediet voor technologiebedrijven, door bestaande stimuleringsmaatregelen samen te voegen in een eenvoudiger systeem dat voldoet aan de regels van Pijler Twee (de minimumbelasting van 15%).
 • Aanpassing van de ATAD-regel voor renteaftrekbeperking door het EBITDA-plafond te verhogen naar 25% (momenteel 20%) en tegelijkertijd de aftrekdrempel te verlagen van EUR 1.000.000 naar EUR 500.000, wat zou moeten leiden tot een meer gelijke behandeling van eigen vermogen en schulden voor de Nederlandse belastingdoeleinden.
 • Voorstellen van een speciaal belastingkrediet voor aandelenopties in start-ups en scale-ups om deze beloningsvorm aantrekkelijker te maken.

Het rapport biedt welkome suggesties en onderstreept het belang van een degelijk belastingbeleid voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en suggereert dat deze maatregelen kunnen worden geïntegreerd in het regeerakkoord van onze toekomstige regering.

Graag nodigen wij u uit om na te denken over de implicaties van deze aanbevelingen voor uw branche of sector. Mocht u geïnteresseerd zijn in nadere duiding of details over de genoemde maatregelen, neem gerust contact met ons op via onderstaande contacten.