1 min read
Netwerkvrijstelling voor de overdrachtsbelasting ook van toepassing op warmte-koude-opslaginstallaties (WKO's)
8 December 2021

In tegenstelling tot het altijd ingenomen standpunt dat WKO’s niet onder het bereik van de netwerkvrijstelling vallen, oordeelt de Hoge Raad dat deze uitsluiting niet terecht is

Een WKO is een gesloten systeem van gekoppelde polyethyleen leidingen gevuld met water die rondom een of meerdere gebouwen op grote diepte in de grond zijn aangebracht (het bronnet), een warmtepompsysteem en een binneninstallatie. Het bronnet transporteert de warmte (via water) die wordt onttrokken aan de omgeving diep in de grond naar het overdrachtspunt in de gebouwen, waar het vervolgens via het warmtepompsysteem en de binneninstallatie binnen een gebouw wordt gebracht. 

De reden voor de uitsluiting van de vrijstelling was dat WKO’s geen onderdeel vormen van een net, nu een WKO (slechts) gericht is op één of meerdere gebouw(en). 

Gelet op de werking en de functie van het bronnet, bevestigt de Hoge Raad echter dat het bronnet een constructie is bestemd voor het transport van warmte (energie) via water, als gevolg waarvan op de verkrijging van de bronnetten de netwerkvrijstelling in de overdrachtsbelasting van toepassing is. Dat het bronnet in deze is gelegen in de tuin en de omringende grond van een het gebouw waarvoor het warmte levert, is niet van belang. 

Het arrest van de Hoge Raad heeft het toepassingsbereik van de netwerkvrijstelling verhelderd én vergroot. Een mooie stap voorwaarts voor de energietransitie. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de toepassing van de netwerkvrijstelling in de overdrachtsbelasting? Of heeft u recent (de gerechtigdheid tot) een WKO verkregen? Neem dan contact met ons op. 

***

Bron: Hoge Raad, 03-12-2021, ECLI:NL:HR:2021:1813, 20/03663
Toegepaste wetgeving: art. 15, lid 1 onderdeel y Wet belastingen van rechtsverkeer en de Warmtewet.