1 min read
Maakt u gebruik van Google Analytics?
14 January 2022

Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen, zodat je als beheerder van de website inzicht krijgt in de bezoekersstromen en welke pagina’s zijn bezocht. Recentelijk heeft de Oostenrijkse privacy toezichthouder het gebruik van Google Analytics verboden (zie uitspraak hier). De kans is groot dat de Autoriteit Persoonsgegevens (zie hier) en ook andere Europese privacy toezichthouders dit standpunt gaan overnemen. Opvallend is dat het verbod ook lijkt te gelden indien de eerder door privacy toezichthouders geadviseerde privacy maatregelen zijn getroffen. 
De Oostenrijkse toezichthouder overweegt in haar besluit dat ook bij het treffen van de privacy vriendelijke maatregelen nog steeds sprake is van persoonsgegevens en geen geanonimiseerde gegevens doordat de gegevens gecombineerd kunnen worden en herleidbaar zijn tot een persoon.

Volgens de Oostenrijkse privacy toezichthouder is het gebruik van Google Analytics in strijd met de AVG. Bij het gebruik van Google Analytics worden persoonsgegevens naar de Verenigde Staten verstuurd, waaronder gebruikersidentificatie, IP-adressen en browserparameters. De Standard Contractual Clauses (SCC) die gebruikt werden voor de doorgifte van persoonsgegevens bieden onvoldoende bescherming, met name omdat Google in de Verenigde Staten onderworpen is aan toezicht van de Amerikaanse inlichtingendiensten. De SCC kunnen niet voorkomen dat de persoonsgegevens die via Google Analytics zijn verkregen worden doorgegeven aan de Amerikaanse inlichtingendiensten

Het oordeel van de Oostenrijkse privacy toezichthouder volgt op een klacht van de privacy organisatie None of Your Business (NOYB), opgericht door privacy activist Max Schrems. NOYB heeft 101 klachten ingediend bij Europese privacy toezichthouders, waaronder ook twee klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die klachten worden momenteel onderzocht door de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op deze webpagina intussen een waarschuwing opgenomen dat het gebruik van Google Analytics mogelijk binnenkort niet meer is toegestaan. Het ligt voor de hand dat het gebruik van Google Analytics ook door de Autoriteit Persoonsgegevens en ook door andere Europese privacy toezichthouders verboden zal worden.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Van Doorne Privacy Team, contactpersonen: Elisabeth Thole (thole@vandoorne.com) en Özer Zivali (zivali@vandoorne.com).