1 min read
Het OR-adviesrecht bij een bestuurdersontslag na Eneco: (on)afwendbaar?
14 February 2019

De OR heeft op grond van artikel 30 WOR een adviesrecht over het ontslag van bestuurders. De heersende leer is dat dit adviesrecht niet aanwezig wordt geacht als afscheid wordt genomen van de bestuurder door middel van een beëindigingsovereenkomst. 

Op 18 juli 2018 deed de Ondernemingskamer een uitspraak in de Eneco zaak die haaks lijkt te staan op deze leer: ondanks een beëindiging met wederzijds goedvinden werd een adviesrecht aanwezig geacht. Steven Sterk bespreekt in zijn artikel in TAP 2019/1 hoe in het licht van deze uitspraak met het adviesrecht van de ondernemingsraad bij ontslag van bestuurders moet worden omgegaan.