1 min read
Geheime en waardevolle bedrijfsinformatie? Denk aan bescherming als bedrijfsgeheim! De waarde van intellectuele eigendomsrechten
12 November 2020

Is het vastleggen en exploiteren van intellectuele eigendomsrechten prioriteit binnen uw onderneming? En zijn werknemers bewust van deze rechten? Als het antwoord nee is, bent u niet de enige. Maar dat is een gemiste kans en kan zelfs een risico zijn. Intellectuele eigendomsrechten kunnen een hoop waarde creëren voor uw onderneming. Bovendien is bewustzijn soms gewoonweg noodzakelijk om uw onderneming te beschermen en concurrenten bij te benen, of voor te blijven.

In deze eerste blog uit de reeks over de waarde van intellectuele eigendomsrechten lichten wij de bedrijfsgeheimen uit.

De meest tot de verbeelding sprekende voorbeelden van bedrijfsgeheimen zijn het recept van Coca Cola en het algoritme van Google. Geheim en ontzettend waardevol – en precies daarom lopen deze ondernemingen nog altijd voor op de concurrentie. Alle geheime informatie die handelswaarde bezit, juist omdat zij geheim is, kan worden beschermd als een bedrijfsgeheim. Te denken valt aan technologische kennis, fabricagemethoden, maar ook marketingconcepten en resultaten van marktonderzoeken.  

Bedrijfsgeheimen worden door de wet beschermd als aan een aantal voorwaarden is voldaan. De informatie mag niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk zijn. (Te) gemakkelijk toegankelijke informatie is kennis die iedereen zonder al te veel moeite kan verkrijgen, bijvoorbeeld door een product te demonteren. Daarnaast moet het feit dat de informatie geheim is, (feitelijk of potentiële) handelswaarde opleveren. De onderneming heeft bijvoorbeeld juist om die reden een voorsprong op haar concurrentie, of een bepaald financieel voordeel weten te behalen. Verder moet het bedrijfsgeheim worden onderworpen aan beschermende maatregelen. Afhankelijk van het soort bedrijfsgeheim, kunnen minder- of verdergaande beschermingsmaatregelen van de onderneming worden verlangd. Bewaar de informatie in een kluis of in een vergrendelde bestandsmap en/of laat personen die ermee in aanraking komen een geheimhoudingsovereenkomst tekenen.

Voldoet uw bedrijfsinformatie aan de voorwaarden? Dan biedt de wet bescherming. U kunt optreden tegen een onrechtmatige verkrijging en onrechtmatig gebruik van het bedrijfsgeheim. Heeft uw concurrent uw bedrijfsgeheim zonder uw toestemming toegeëigend? Of heeft uw ex-werknemer het bedrijfsgeheim gedeeld met zijn nieuwe werkgever terwijl hij aan geheimhouding was gebonden? Dan kan de rechter onder omstandigheden een verbod tot het gebruiken daarvan toewijzen. Ook kunnen inbreukmakende producten uit de handel genomen worden of worden vernietigd en alle documenten, voorwerpen of bestanden die het bedrijfsgeheim bevatten worden vernietigd. Kortom: bedrijfsgeheimen kunnen een krachtig middel zijn om voor te (blijven) lopen op uw concurrentie.