1 min read
Energie / Milieu: Bent u klaar voor de Brexit?
4 February 2020

Transitieperiode

  • In de transitieperiode blijft het ‘Third Energy Package’ (een wetgevingspakket van de EU met als centraal doel de Europese gas- en elektriciteitsmarkten te liberaliseren) van de EU nog steeds van toepassing.
  • Het wettelijk voorgeschreven niveau van milieubescherming, met inbegrip van industriële emissies en klimaatverandering, zal hetzelfde blijven in de transitieperiode.
  • De EU-staatssteunregels zijn nog steeds van toepassing op energie-infrastructuur en overige steunregelingen. De Commissie is bevoegd nieuwe procedures in te leiden met betrekking tot steun die vóór het einde van de overgangsperiode wordt verleend, gedurende een periode van vier jaar na het einde van de transitieperiode.

Toekomstige relatie EU/UK met overeenkomst

  • In de Political Declaration wordt melding gemaakt van het volgende uitgangspunt: “[A] [f]ramework to facilitate technical cooperation between electricity and gas networks operators and organisations in the planning and use of energy infrastructure connecting the Parties’ systems, and mechanisms to ensure security of supply and efficient trade over interconnectors over different timeframes“.
  • De EU en het Verenigd Koninkrijk overwegen een ​​nationaal nationaal handelssysteem voor broeikasgasemissierechten te koppelen aan het emissiehandelssysteem van de EU.

Toekomstige relatie EU / UK zonder overeenkomst

  • Verenigd Koninkrijk is niet langer gebonden aan emissiehandelssysteem van de EU en overige klimaatwetgeving.
  • Emissiereductieverplichtingen van het Verenigd Koninkrijk moeten worden losgemaakt van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) en de Paris Agreement.
  • Wegvallen juridisch kader met betrekking landsgrensoverschrijdende verbindingen (interconnectoren) op het gebied van gas en elektriciteit en gedeelde gas- en olievelden.

Zie ook de artikelen over de impact van Brexit in andere praktijkgebieden. Voor een meer gedetailleerde analyse van de impact van Brexit op uw bedrijf, aarzel niet om contact op te nemen met een van onze experts.