1 min read
EFRAG opent consultatie over ontwerp-verslaggevingsstandaarden voor duurzaamheidsinformatie
23 June 2022

De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) heeft de eerste set aan Europese verslaggevingsstandaarden voor duurzaamheidsinformatie (‘ESRS’) in consultatie gebracht. Beursgenoteerde ondernemingen moeten deze ESRS vanaf boekjaar 2024 gaan toepassen bij het opstellen van hun duurzaamheidsverslag dat onderdeel wordt van het jaarverslag. Op die manier wordt de gerapporteerde duurzaamheidsinformatie van alle Europese beursgenoteerde ondernemingen consistent en onderling vergelijkbaar.

EFRAG heeft 5 verslaggevingsstandaarden voor milieu-gerelateerde, 4 voor sociaal-gerelateerde en 2 voor governance-gerelateerde informatie in conceptvorm opgesteld. Daarnaast zijn nog twee ‘algemene’ verslaggevings-standaarden opgesteld: één over algemene verslaggevingsbeginselen en één over algemene karakteristieken van duurzaamheidsverslaggeving, de strategie, het verdienmodel, de governance in relatie tot duurzaamheid en de materialiteits-beoordeling inzake de duurzaamheidsimpact, -risico’s en kansen. 

De eerste set aan verslaggevings-standaarden betreft circa 400 pagina’s. EFRAG heeft daarnaast nog circa 170 pagina’s aan begeleidend memo’s gepubliceerd. Belanghebbenden hebben tot 8 augustus 2022 de tijd om commentaar op de ontwerpstandaarden te leveren. 

EFRAG moet na de beoordeling van de consultatiereacties de ESRS finaliseren en ter vaststelling aanbieden aan de Europese Commissie. Deze vaststelling moet, zoals het nu staat, uiterlijk 31 oktober 2022 plaatsvinden, maar over de exacte datum vinden nog onderhandelingen plaats tussen Europese Commissie, de Europese Raad en het Europese Parlement. 

Alle Europese beursgenoteerde ondernemingen moeten hun duurzaamheidsinformatie via deze standaarden gaan publiceren. Deze standaarden, in hun huidige conceptvorm, vragen om een uitgebreide duurzaamheidsverslaggeving. Zo moeten ondernemingen op grond van verslaggevingsstandaard E4 over ongeveer 20 onderwerpen op het gebied van biodiversiteit en ecosystemen informatie publiceren. Ondernemingen moeten onder meer gedetailleerd publiceren hoe de onderneming samenwerkt met leveranciers om risico’s voor, en negatieve effecten op de biodiversiteit en ecosystemen te beheren en te beperken. 

Verslaggevingsstandaard G2, die ziet op producten en diensten en het beheer en de kwaliteit van de relaties met zakenpartners, bevat in haar huidige vorm 15 verschillende openbaarmakingsverplichtingen. Op grond van deze verslaggevingsstandaard moeten ondernemingen onder meer alle resultaatgerichte doelstellingen bekend maken die verband houden met het verminderen van negatieve duurzaamheidseffecten, het bevorderen van positieve effecten, het beheren van materiële duurzaamheidsrisico’s en -kansen in verband met haar producten en diensten.

Link: https://www.efrag.org/lab3?AspxAutoDetectCookieSupport=1