1 min read
Deadline Jaarverantwoording Zorg en Jeugd voor het verslagjaar 2020 uitgesteld tot 1 oktober 2021
9 April 2021

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in verband met Covid-19 besloten de datum waarvoor zorginstellingen hun jaarverantwoording over verslagjaar 2020 moeten aanleveren, te verschuiven. De deadline is nu veranderd van 1 juni 2021 naar 1 oktober 2021.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de jaarlijkse verantwoordingsverplichting die geldt voor alle zorginstellingen met een WTZi toelating, de Regionale Ambulancevoorzieningen, jeugdhulpaanbieders en Veilig Thuis-instellingen. De IGJ legt een last onder dwangsom op als een zorginstelling niet (op tijd) aan haar verplichting voldoet.

Met het uitstel komt de Minister tegemoet aan het feit dat diverse zorginstellingen te maken hebben met grote gevolgen van Covid-19. Zorginstellingen hoeven hierdoor pas later te voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot de jaarverantwoording over verslagjaar 2020. Daarmee krijgen zorginstellingen wat langer de tijd om onder meer de door Covid-19 geleden schade en de ontvangen compensatie voor Covid-19 in hun jaarverantwoording goed in beeld te brengen.

Ook de termijn voor het indienen van een uitstelverzoek voor de jaarverantwoording is verschoven. Een uitstelverzoek wordt aangevraagd bij de IGJ. Dit moet normaal gesproken voor 1 april, maar voor het verslagjaar 2020 kan dat nog tot 15 juli 2021.

Heeft u behoefte aan verdere toelichting/overleg, neem dan gerust contact op met Dimitri van Hoewijk of Lieke Bartelsman.