1 min read
Datum inwerkingtreding UBO-register bekend
13 July 2020

De wet implementatie UBO-register zal op 27 september 2020 in werking treden. Als gevolg hiervan geldt voor entiteiten die vanaf 27 september 2020 worden opgericht dat zij bij de eerste inschrijving in het handelsregister tevens de informatie over hun uiteindelijk belanghebbende(n) dienen te registeren. Voor bestaande en reeds ingeschreven entiteiten geldt een overgangstermijn van 18 maanden. Zij dienen derhalve de informatie over hun uiteindelijk belanghebbende(n) uiterlijk op 27 maart 2022 te hebben geregistreerd bij het handelsregister.

Voor de verdere inhoud van de regeling verwijzen we hierbij naar het onlangs door ons geschreven nieuwsbericht.