1 min read
Corporate purpose: De onderneming als verantwoordelijke burger, een taak voor de toezichthoudern? Maarten Appels in Governance Update
12 October 2020

De samenleving verwacht dat ondernemingen zich steeds meer rekenschap geven van de consequenties van hun handelen. Dit onderwerp verdient een prominente plek op de agenda van de raad van commissarissen, bepleit Maarten Appels. ‘Het gesprek dient met bestuur en de werknemers gevoerd te worden om gezamenlijk te komen tot uitgangspunten hoe de onderneming zich dient te gedragen en wat het ‘corporate purpose’ van de onderneming is.’ 

Maarten Appels in Governance Update over besluiten in noodsituaties.