1 min read
Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte; duidelijkheid over hoogte vergoeding, overgangsrecht en slapende dienstverbanden
23 December 2019

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers die na ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer een transitievergoeding hebben betaald compensatie voor die transitievergoeding van het UWV krijgen. De wet die dit regelt (hierna: Compensatieregeling) roept nogal wat vragen op, met name waar het gaat om de maximale hoogte van de door het UWV verstrekte compensatie, de overgangsregeling in verband met de WAB en het handelen bij slapende dienstverbanden, nu de Hoge Raad zich daarover recent heeft uitgesproken. Minister Koolmees van SZW heeft in een brief van 13 december 2019 meer duidelijkheid gegeven.

Transitievergoedingtool

Bereken nu via onze website de transitievergoeding onder WAB en huidig recht. Deze tool kunt u gratis gebruiken.
Naar de tool »

Maximering compensatie TV

Niet nieuw: niet meer dan transitievergoeding op dag na 104 weken ziekte

De Compensatieregeling regelt dat het UWV op verzoek van de werkgever de betaalde transitievergoeding compenseert voor zover die niet meer bedraagt dan de transitievergoeding die is opgebouwd tot en met de periode van 104 weken (2 jaar) ziekte. De periode van verlengde loondoorbetalingsverplichting vanwege een door het UWV opgelegde loonsanctie of vanwege het slapend houden van de arbeidsovereenkomst, waarover de transitievergoeding wel moet worden betaald, wordt niet gecompenseerd.

Download hieronder het hele artikel.