1 min read
Column Hugo Reumkens: Wopke Hoekstra's fonds
19 December 2019

Hugo Reumkens gaat in zijn column, gepubliceerd in Goed Bestuur & Toezicht editie 4 2019, in op hoe alleen goede governance het fonds van Wopke Hoekstra kan redden.

Afgelopen Prinsjesdag bevatte het koffertje van Wopke Hoekstra een verrassing. Naast de reguliere posten uit de Miljoenennota kon de minister namelijk een bijzondere belofte presenteren: er komt een investeringsfonds van tientallen miljarden. Hoewel een dergelijke aankondiging lijkt uit te nodigen tot inhoudelijk debat, beperkte de discussie zich vooral tot de naam van het fonds.