1 min read
Bestaande financiering - beleid financiers
31 March 2020

Update 3 april. De tekst in lichtblauw is nieuw ten opzichte van de vorige versie.

Voor bedrijven in financiële nood die niet aan hun bestaande financieringsverplichtingen kunnen voldoen, hanteren zes Nederlandse grootbanken, non-bancaire financiers en financieringsplatformen een versoepeld beleid. Hieronder leest u hier meer over.

Beleid Nederlandse banken

De coronacrisis zorgt voor financiële nood onder ondernemingen in verschillende bedrijfstakken. Steeds meer ondernemers kloppen hierdoor aan bij hun bank. Zes Nederlandse grootbanken hebben daarom besloten zes maanden uitstel van aflossing op lopende leningen te verlenen aan ondernemers uit alle sectoren met een financiering tot EUR 2,5 miljoen die in de kern gezond zijn. Met deze gezamenlijke maatregel hopen de banken meer ruimte voor ondernemers te creëren om de gevolgen van een teruglopende omzet op te vangen.

ABN AMRO, BNG Bank, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank hebben de regeling ingesteld als aanvulling op de (financiële) maatregelen die de overheid heeft getroffen voor ondernemingen. In de praktijk merken wij dat bepaalde van deze banken de regeling breder toepassen, dus ook voor ondernemers met een financiering boven EUR 2,5 miljoen. Daarnaast leert de praktijk inmiddels dat banken geen harde criteria hanteren om te toetsen of een onderneming “in de kern gezond is”. Banken lijken dit van geval tot geval te beoordelen en (ook) hier coulance toe te passen.

Wat houdt het uitstel in?
Zakelijke klanten van de 6 Nederlandse grootbanken kunnen aflossing van hun lopende financiering zes maanden opschorten. Afhankelijk van de bank geldt het uitstel voor zowel de leningsaflossing als de rentekosten of alleen voor de aflossing van de lening. In dat laatste geval worden rentekosten tijdens de uitstelperiode wel in rekening gebracht.

Kom ik in aanmerking voor de regeling?
De criteria daarvoor zijn per bank verschillend. Ook is afhankelijk van de bank juist wel of geen actie vereist om in aanmerking te komen voor het uitstel.

ABN AMRO
Commercial Banking-klanten met een lopend zakelijk krediet met een hoofdsom en/of limiet tot EUR 50 miljoen krijgen 6 maanden uitstel van rente en aflossingen. Betalingen voor aflossing en rente worden in de maanden april tot en met september niet geïncasseerd en kunnen later worden voldaan. Uitstel wordt automatisch verleend. Als u geen gebruik wilt maken van deze regeling, dient u dus contact op te nemen met de bank. Dit kan online.

De regeling geldt niet voor alle klantgroepen. Om te bepalen of u in aanmerking komt, kunt u deze Q&A raadplegen.

BNG Bank
BNG Bank heeft aangegeven het initiatief te steunen. Momenteel wordt onderzocht welke zakelijke klanten in aanmerking komen voor zes maanden uitstel van aflossingen op lopende leningen.

Wilt u aanspraak maken op de regeling? Dan raden wij u aan contact op te nemen met de bank.

ING
Nederlandse MKB-ondernemingen met een financiering tot EUR 2,5 miljoen kunnen uitstel aanvragen voor aflossing van hun lening. Voorwaarde is dat de onderneming ‘in de kern gezond is’. Of dat het geval is wordt op klantniveau beoordeeld aan de hand van alle relevante omstandigheden. In ieder geval lijk een relevante omstandigheid te zijn dat betalingsproblemen moeten zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis.

Wilt u uitstel aanvragen? Dat kan via een online verzoek.

Heeft u een financiering van meer dan EUR 2,5 miljoen? Neem dan contact op met de bank via 020 – 22 888 22 of via uw relatiemanager.

Rabobank
MKB-ondernemers kunnen zes maanden uitstel van aflossingsverplichtingen over hun leningen aanvragen. Dat kan door het invullen van een online formulier. Verzoeken die betrekking hebben op aflossingen van maart kunnen tot uiterlijk 30 maart 13.00 uur worden ingediend. Als het verzoek daarna wordt ingediend zal het uitstel gelden voor aflossingsverplichtingen vanaf april.

Rabobank vraagt klanten altijd te onderzoeken of ook gebruikgemaakt kan worden van overheidsmaatregelen, zoals uitstel van betaling van belastingen en de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.

Zakelijke klanten met een financiering van in totaal meer dan EUR 3 miljoen kunnen het online formulier ook gebruiken om uitstel aan te vragen. De bank zal dan contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Triodos Bank
Triodos Bank heeft aangegeven dat kleine ondernemingen en instellingen met een lopend zakelijk krediet van tot EUR 2,5 miljoen – die in de kern gezond zijn – zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen kunnen krijgen. Op klantniveau wordt beoordeeld of de onderneming ‘in de kern gezond is’ en daarom in aanmerking komt voor uitstel. Er gelden geen algemene criteria hiervoor.

Zakelijke klanten die hiervan gebruik willen maken, kunnen contact opnemen met hun relatiemanager.

In overleg met de relatiemanager kunnen ook de mogelijkheden worden besproken voor als een halfjaar uitstel niet voldoende lijkt. U dient dan een liquiditeitsprognose te maken die uitgaat van een periode van 3 maanden waarin geen enkele omzet wordt gemaakt en de omzet daarna wordt opgebouwd.

Volksbank
De Volksbank heeft geen specifieke informatie gepubliceerd over deze regeling. Wij raden u daarom aan contact op te nemen met de onder de Volksbank vallende bank waar u zakelijk bankiert als u aanspraak wilt maken op de regeling: ASN Bank, BLG Wonen, Regiobank of SNS Bank.

Beleid non-bancaire financiers en financieringsplatformen

Non-bancaire financiers en financieringsplatformen hebben een belangrijke rol bij kredietverstrekking aan het MKB. Gezamenlijk financierden zij alleen al in 2019 circa 50.000 zzp-ers MKB ondernemingen, waarbij er veel actief zijn in de sectoren die door de huidige coronacrisis nu hard worden getroffen.

Naast Nederlandse grootbanken bieden non-bancaire financiers en financieringsplatformen geldnemers in toenemende mate oplossingen om de impact van de huidige corona-crisis op te vangen. Wij behandelen een aantal van deze maatregelen.

Verstrekker van microfinanciering Qredits biedt iedere onderneming met een krediet bij Qredits de mogelijkheid om uitstel van aflossing aan te vragen voor 6 maanden. Tijdens deze periode betaalt de geldnemer 2% rente.

Een aantal grote crowdfundingplatformen waaronder Collin Crowdfund en Geldvoorelkaar hebben met hun investeerders afgesproken dat er aan geldnemers voor een periode van 3 tot 6 maanden betalingsuitstel wordt verleend. Dit onder het voorbehoud dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die dit in de weg staan. Verder geven een aantal platformen aan nu niet de gebruikelijke behandelingskosten aan de geldnemer in rekening te brengen. Afhankelijk van de nu nog onzekere ontwikkelingen rond het coronavirus, zal in de loop van het tweede kwartaal van dit jaar worden bepaald in hoeverre een verlenging van de hiervoor beschreven maatregelen noodzakelijk is.

Naast de hiervoor genoemde partijen zien wij in de markt van niet-bancaire geldverstrekking ook andere spelers die op dit moment diversie opties aan hun gefinancierde klanten die vanwege de huidige coronacrisis in de problemen (dreigen te) komen.  

Stichting MKB Financiering – checklist ter voorkoming liquiditeitsproblemen
In aanvulling op bovenbedoelde maatregelen heeft de Stichting MKB Financiering, een onafhankelijke organisatie die onder meer is opgericht om een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de non-bancaire financieringssector, samen met Ondernemend Nederland (ONL) een checklist voor zzp’ers en MKB-ondernemers opgesteld met 12 concrete tips om op korte termijn liquiditeitsproblemen te voorkomen.

BMKB-regeling opgesteld voor non-bancaire financiers

De verruiming van de Borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling, die eerder al werd aangekondigd, is inmiddels ook opengesteld voor non-bancaire financiers. De BMKB is een borgstelling voor het MKB (inclusief starters), om een lening te verkrijgen voor investeringen en wordt gebruikt voor investeerders die het MKB willen ondersteunen. Onder de huidige BMKB-regeling staat de overheid effectief voor 67,5% van de lening garant en de MKB financier voor het overige deel.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aangegeven dat er speciaal voor de huidige BMKB-regeling er een versnelde accreditatie mogelijk is voor non-bancaire MKB financiers, zodat zij hier ook snel gebruik van kunnen maken. Op deze manier maakt RVO het voor non-bancaire financiers aantrekkelijk het MKB te (blijven) financieren. Non-bancaire financiers kunnen contact opnemen met RVO om de versnelde accreditatie te starten