1 min read
ACM komt met richtlijn voor duurzaamheidsclaims in de kledingindustrie
18 November 2022

Consumenten zijn steeds meer geïnteresseerd in de duurzaamheidsimpact van producten die zij kopen. Dat geldt zeker ook voor kleding. Een toenemend aantal bedrijven in de kledingindustrie in binnen- en buitenland gebruikt de High Material Sustainability Index (Higg Index) in eigen communicatie over duurzaamheidsclaims. De Higg Index meet de milieueffecten van de materialen die worden gebruikt in kledingstukken. De cijfers van de Higg Index over de gebruikte materialen kunnen zonder toelichting voor consumenten echter onduidelijk en al snel misleidend zijn. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Noorse consumentenautoriteit (NCA) hebben daarom samen een richtlijn opgesteld met aanbevelingen hoe bedrijven in de kledingindustrie de Higg Index kunnen gebruiken in hun marketinguitingen.

Deze richtlijn is gebaseerd op Europese regelgeving over oneerlijke handelspraktijken, maar is op zichzelf geen wettelijk bindend document. De ACM en NCA benadrukken dat een marketingactiviteit nog steeds misleidend kan zijn, ook als een bedrijf zich aan de richtlijn houdt.

Higg Index

De Higg Index is ontwikkeld door de Sustainable Apparel Coalition (SAC), een mondiale non-profit organisatie van stakeholders in de kleding- en schoenenindustrie. SAC beoogt met de Higg Index de industrie te helpen knelpunten in kaart te brengen, duurzaamheidsprestaties te verbeteren en de transparantie over milieueffecten en maatschappelijke effecten te realiseren waar consumenten behoefte aan hebben. 

De Higg Index geeft informatie over de effecten van materialen op de opwarming van de aarde, fossiele brandstoffen, waterverbruik en watervervuiling. De Higg Index vergelijkt de impact van zogenoemde voorkeursmateriaal met de conventionele variant van dit materiaal. Zo wordt de impact van biologisch katoen bijvoorbeeld vergeleken met conventionele katoenvezels. Bestaat een kledingstuk uit meerdere materialen? Dan berekent de Higg Index de milieueffecten van de materiaalsamenstelling van het gehele kledingstuk (elk vezeltype in het kledingstuk wordt vergeleken met zijn conventionele standaard). 

Risico’s verbonden aan duurzaamheidsclaims

Ondernemingen moeten richting consumenten eerlijk zijn in hun uitlatingen over duurzaamheid. Anders kunnen zij daarop worden aangesproken door consumenten(belangenorganisaties). Ook de ACM kan optreden tegen bedrijven die zich duurzamer voordoen dan ze zijn, bijvoorbeeld door het opleggen van boetes. Eerder schreven wij een artikel over de bestaande ESG-regelgeving en -richtsnoeren en de risico’s die ESG met zich meebrengt voor de toeleveranciersketen(s). 

De ACM heeft in de afgelopen jaren diverse onderzoeken gedaan naar duurzaamheidsclaims in onder meer de kledingsector. Ook de NCA heeft onderzoek gedaan, onder meer naar een Noorse handelaar die de Higg Index gebruikte in zijn marketinguitlatingen. De NCA oordeelde dat die marketinguitlatingen met de Higg indexgegevens misleidend waren en concludeerde dat het gebruik van Higg Indexcijfers over het algemeen snel misleidend kan zijn. 

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM beschrijft het belang van de richtlijn als volgt: ”We vinden het positief dat de kledingindustrie zich inzet om de duurzaamheidsimpact van haar materialen inzichtelijk te maken voor consumenten. Dit helpt consumenten om een duurzamere keuze te maken. Het is belangrijk dat dit op een juiste manier gebeurt zodat consumenten niet misleid worden. Met deze richtlijnen geven we aan hoe bedrijven dit kunnen doen.’’ 

Aanbevelingen

De richtlijn die de ACM en de NCA samen hebben opgesteld ziet op:

 1. de vastlegging en onderbouwing van duurzaamheidsclaims gebaseerd op de Higg Index,
 2. het type claims dat gemaakt kan worden en
 3. de presentatie van claims aan de consument. 

Wanneer u de Higg Index wilt gebruiken voor duurzaamheidsclaims over materialen, doet u er goed aan de volgende aanbevelingen uit de richtlijn te volgen: 

 • Vermeld duidelijk dat de cijfers mondiale gemiddelden zijn die niet direct van toepassing zijn op de productie van het specifieke kledingstuk.
 • Meld dat niet de volledige impact van het gebruikte materiaal in kaart is gebracht, maar slechts de impact van de materialen op vier categorieën:
  • De opwarming van de aarde
  • Fossiele brandstoffen
  • Waterverbruik
  • Waterverontreiniging
 • Geef aan dat het cijfers zijn op basis van een wieg-tot-poort analyse (de duurzaamheidsimpact van productie tot verkoop). Het is geen wieg-tot-wieg analyse; de cijfers zeggen dus niets over de milieueffecten van de gehele levenscyclus van een kledingstuk.  
 • Maak de consument duidelijk dat de Higg Index alleen de milieu impact vergelijkt binnen één materiaaltype en niet tussen (verschillende) materialen. De impact van gerecycled polyester wordt bijvoorbeeld vergeleken met nieuw polyester en niet met katoen.
 • Zorg dat de stukken om de claims te onderbouwen actueel zijn en dat de onderliggende gegevens gevalideerd zijn door een onafhankelijke derde partij. 

Het Commercial team van Van Doorne houdt de ontwikkelingen op het gebied van ESG nauwlettend in de gaten. Indien u hier meer over wilt weten, neem dan contact met Lisette Bieleveld, Florence Verbeek en/of Albana Mazreku.